Hjem

Insulin potensert kreftbehandling – IPT

Insulin potensert terapi (IPT)

Kjemoterapi dreper kreftceller, men kjemoterapi ødelegger samtidig pasientens immunsystem, og tar til slutt også livet av pasienten. Vi søker derfor etter metoder som kan gjøre kjemoterapibehandlingen mer skånsom og betydelig mer effektiv. Det finnes en rekke metoder man kan benytte seg av, men den kanskje mest kjente og ikke minst mest effektive er insulin potensert terapi, eller IPT.

Dette er en metode som er blitt benyttet i USA, Mexico og Tyskland i flere tiår, og som er standard behandling ved de fleste store og ledende private kreftklinikkene i Mexico og Tyskland.

 

Virkningsmekanismer

Ved bruk av insulin potensert terapi blir først insulin etterfulgt av glukose og kjemoterapi gitt pasienten. Ved å gjøre dette stimulerer man IGF reseptorene og åpner insulinreseptorene på kreftcellene (kreftceller har mange ganger så mange IGF og insulinreseptorer på sin overflate). Som igjen fremmer vekst, celledeling og økt cellemembranpermabiliteten hos kreftcellene. Ved å fremmer aktivitet og permabilitet kan vi målrette og øke de intracellulære nivåene av kjemoterapien i kreftcellene. Dette gjør at vi kan differensiere kreftcellene i fra de normale cellene i kroppens vev og organer, og dermed øke effektivitet og minke bivirkninger.

 

Kliniske betraktninger

Det er ikke uvanlig å se respons hos pasienter som ikke responderer på konvensjonell administrasjon, og man benytter typisk så lave doseringer med kjemoterapi at det ikke vil virke ødeleggende på kroppens immunfunksjoner, noe som er hovedproblemet med bruk av konvensjonell kjemoterapibehandling.

For kreft i tidlig stadie (for eksempel brystkreft) vil denne tilnærmingen levere nært opp til 100% remisjon, men ved metastaser vil en sjelden oppnå noe annet enn midlertidig respons og lindring – som med andre alternativer må denne terapiformen være en del av en større helhetlig strategi med en kurativ intensjon.

Ved aggressive kreftformer vil denne tilnærmingen alene ikke gi særlig effekt, og vil trolig kun føre til utvikling av resistente kreftceller, uten å redusere tumorbyrden i betydelig grad.

Det finnes omfattende kliniske erfaringer med bruk av IPT, men ingen store gode studier, da det er vanskelig å finansiere studier som potensielt kan redusere inntekten til legemiddelsprodusenten med 90% per brukerdose.

 

Dosering og administrasjon

Ved administrasjon vil pasienten få en liten dose med insulin intravenøst over en periode på 30 minutter for å fremprovosere et blodsukkerfall. Man vil da føle seg sliten og trøtt. Kjemoterapi blir så gitt sammen med glukose og eventuelt andre synergister.

Det er viktig å ikke overdrive bruk av IPT, en gang i uken er anbefalt (med totalt 60 behandlinger), og det er anbefalt å bruke så lave doseringer som mulig (10-15%  av full dosering er lite nok til at kjemoterapien ikke vil virke immunødeleggende, og er en dosering som minimerer risikoen for å utvikle resistente kreftceller).

I tilfeller der en prøver å nå kreftcellene i lite vaskulariserte områder benyttes typisk DMSO i blandingen.

 

Bivirkninger

Til forskjell fra en konvensjonell administrasjon av kjemoterapi ødelegger ikke IPT immunforsvaret. Bivirkningene ved IPT er relativt få og små, og består for det meste av litt kvalme og en lettere forstoppelse – en kvalm som ofte kan unngås ved å spise lite til moderat etter behandlingen.

 

Tilgjengelighet

Et stort antall klinikker i Tyskland, USA og Mexico bruker denne terapiformen med stor grad av suksess.

 

Synergister

Glukosen som benyttes vil og surne blodet, og dette vil skape synergi med hypertermi, som kan benyttes for å potentere denne terapiformen.

 

Kilder

  1. Low dose chemotherapy in combination with insulin for the treatment of advanced metastatic tumors. Preliminary experience. J BUON. 2009 Oct-Dec;14(4):711-5.