Hjem

Methylglyoxal

Methylglyoxal

Methylglyoxal er en sukkermetabolitt, en naturlig gift som produseres av kroppen. Ved å tilføre mer av metabolitten setter man kreftcellene under stress.

Methylglyoxal vil bare være effektiv mot kreftceller som får det meste av sin energi i fra sukker.

Virkningsmekanismer

  • Hemmer OXPHOS

Kliniske betraktninger

Responsrate ved langtkommet kreft er ca 30%

Synergister

  • Curcumin (Hemmer GLO1)
  • Vitamin C (metronomisk administrasjon)
  • DCA
  • 2DG
  • Tocotrienol
  • B-6 deprivasjon

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *