Hjem

Mistelstein

Mistelstein

Misteltein (Viscum album) er en semi-parasitisk plante som vokser fritt på ulike løvtrær i det meste av Europa. Ekstrakter av planten har i årtider blitt benyttet som en alternativ eller komplimentær behandling ved kreft, og da spesielt i de tysktalende delene av Europa.

Planten har de seneste 2000 årene blitt benyttet i folkemedisin ved tilstander som har vist seg å ha nytte av immunmodulerende medisiner. Ulike deler av planten benyttes til medisin, utenom bærene som er giftige. Det aktive virkestoffet i misteltein er polypeptider, inkludert lektiner og viscotoksiner, som en tror hovedsakelig står bak de immunstimulerende og tumor hemmende egenskapene.

En rekke kliniske studier av misteltein-ekstrakt har vist at planten kan forbedre livskvalitet og forlenge livet ved en rekke kreftsykdommer.

Virkningsmekanismer

Misteltein sin biologiske aktivitet avhenger av når den er høstet og type tre den er høstet fra. Siden virkningsmekanismene til mistelstein foreløpig ikke er godt nok kjent for oss, må vi se på bestanddelene vi tror står for dens immunmodulerende og anti-tumorale virkning.

De cytotoksiske glykoproteinene, misteltein lechtiner, er en aktiv besttandel av misteltein ekstrakter, og kan stimulere effektorceller som dendriske celler, makrofager, NK-celler og B og T lymfocytter.

Andre bestanddeler som viscotoksiner, kuttan peptid, polysakkarider, alkaloider, viscin og vesicles har blitt undersøkt, men deres eksakte biologiske effekt er fortsatt uklar.

Administrasjon

Mistelstein er vanligvis gitt som injeksjoner under huden (subkutant). I begynnelsen skal injeksjonene alltid gis av medisinsk sakskyndige, men når en ser at injeksjonene tolereres på en god måte kan man selv administrere injeksjonene.

Doseringen skal økes til en får et rølig “utslett” rundt injeksjonspunktet. Dette er et tegn på at immunforsvaret responderer på behandlingen.

Faste injeksjoner over flere måneder til år er vanlig.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Injeksjoner med mistelstein fører vanligvis til en økning i kroppstemperatur og forkjølelsessymptomer. Injeksjonsstedet kan bli betent og det er heller ikke uvanlig at en kan oppleve litt mageonde og kvalme.

Generelt er det minimalt med bivirkninger forbundet med bruk av mistelsteininjeksjoner, men allergiske reaksjoner kan forekomme. Ved alvorlige allergiske reaksjoner bør medisiner kontaktes.

Det er viktig å ikke benytte mistelstein om en har en infeksjon med feber. Behandlingen kan gjennopptas så fort kroppstemperaturen er normalisert.

Mistelstein inneholder tyramine og skal av den grunn ikke benyttes sammen med MAO hemmere som er vanlige å gi ved depresjon e.l.

Anskaffelse

Misteltein-ekstrakter er markedsført under en rekke merkenavn: Iscador, Helixor, Eurixor og Isorel, som alle er tilgjengelige i Europa.

En medisiner kan bestille Iscador fra Welda. Mistelsteinprodukter kan og bestilles fra Uriel som erfaringsmessig har vist seg å levere like bra produkter som merkevaren Iscador.

 


 

Kilder

  1. Reducing Malignant Ascites and Long-Term Survival in a Patient with Recurrent Gastric Cancer Treated with a Combination of Docetaxel and Mistletoe Extract. Case Reports in Oncology, 2020, Vol.13, No. 2