Hjem

Neupogen (G-CSF)

Neupogen (G-CSF)

Den spanske fysikeren Antonio Bru har kurert ett tilfelle av terminal leverkreft, og ett tilfelle av terminal hudkreft ved hjelp av Neupogen, men grunnet medisinsk politiske årsaker er det foreløpig blitt gjennomført få andre kontrollerte kliniske forsøk med Neupogen.

Aggressive kreftceller med evne til å penetrere omkringliggende vev er lokalisert i de ytre delene av en tumor. Ved å benytte daglige injeksjoner av Neupogen tror en at det dannes ringer av nøytrofiler som omgir tumoren. Fagocyttene begynner så å tilintetgjøre tumoren utenfra og inn.

Neutrofiler kan drepe kreftceller enten direkte, ved å ødelegge dem med kjemikalier og antistoffer, eller indirekte ved å rekruttere andre immunceller.

Doseringen er 10 µg/kg/day i 8 uker, men doseringen må tilpasses slik at leukocytt-nivået ikke overstiger 60,000 celler/ml.

Hvite blodceller vil ha problemer med å penetrere tumoren, men en lokal inflammasjon kan hjelpe til med dette. I dyreforsøk har en sett at en har kunnet få bedre respons ved å skape en inflammatorisk tilstand rundt tumoren for å bedre responsen på behandlingen. Vi vet i dag ikke om dette vil være nødvendig, men det er fristende å inkludere en agent som mifepristone for å fremme en inflammatorisk tilstand. En må her ta en avveining på om dette vil føre til en for rask die-off av kreftcellene.

En lavdose kjemoterapistrategi, eller Kenneth Matsumura`s Neupogen protocol, som ikke er immunhemmende vil muligens og være gunstig å inkludere for å fremme en immunrespons, og er tilnærminger man bør vurdere om man finner Neupogen interessant.

Dette er en eksperimentell behandling som innledningsvis har gitt gode resultater i klinisk utprøving, og det uten alvorlige bivirkninger.

 

Synergister

 • Mifepristone
 • Carboplatin ->gemcitabine ->capecitabine
  • Mesna
  • Sodium phenylbutyrate
  • Metformin
  • DCA

 

Linker

 


 

Kilder

 1. The spectrum of resistance in SR/CR mice: the critical role of chemoattraction in the cancer/leukocyte interaction. BMC Cancer. 2010;10:179. Published 2010 May 3.
 2. Spontaneous regression of advanced cancer: Identification of a unique genetically determined, age-dependent trait in mice. PNAS May 27, 2003 100 (11) 6682-6687
 3. Study of tumor growth indicates the existence of an “immunological threshold” separating states of pro- and antitumoral peritumoral inflammation. PLoS One. 2018; 13(11): e0202823.
 4. Pinning of tumoral growth by enhancement of the immune response. Phys Rev Lett. 2004 Jun 11;92(23):238101.
 5. A Novel Immuno-Chemotherapy: Inducing Long-term Remissions without Side Effects. Journal of Medicine & Biology. ISSN 0732-7692. May 12, 2018
 6. Antitumoral effect of maintained neutrophilia induced by rhG-CSF in a murine model of pancreatic cancer. Sci Rep. 2019 Feb 27;9(1):2879.
 7. Neutrophil Maturity in Cancer. Front Immunol. 2019 Aug 14;10:1912.
 8. Neutrophil Heterogeneity in Cancer: From Biology to Therapies. Front Immunol. 2019 Sep 20;10:2155.
 9. Perilesional injection of r-GM-CSF in patients with cutaneous melanoma metastases. J Invest Dermatol. 2001 Aug;117(2):371-4.
 10. Regulation of neutrophilia by granulocyte colony-stimulating factor: a new cancer therapy that reversed a case of terminal hepatocellular carcinoma. J Clin Res, 2005
 11. Continuous low-dose GM-CSF as salvage therapy in refractory recurrent breast or female genital tract carcinoma. Oncology (Williston Park). 2005 Apr;19(4 Suppl 2):23-6.
 12. Double-blind, placebo-controlled, randomized trial of granulocyte-colony stimulating factor during postoperative radiotherapy for squamous head and neck cancer. Cancer J. 2006 May-Jun;12(3):182-8.