Hjem

Resveratrol

Resveratrol

Resveratrol er et fytokjemikalie i kategorien polyfenoler med sterke antioksidant og betennelses hemmende egenskaper. Resveratrol er en type polyphenol kalt fytoaleksin, en klasse kjemiske stoffer som blir produsert av planter for å beskytte dem mot angrep fra patogener og organismer. I vårt daglige kosthold finner vi resveratrol i drueskall, bringebær og peanøtter.

Prekliniske og akkumulerende data tyder på at resveratrol besitter krefthemmende egenskaper.

 

Virkningsmekanismer

Det er viktig å ha oversikt over virkningsmekanismene når man velger sin alternative strategi.

Flere biokjemiske og molekylære virkninger synes å bidra til resveratrol sin virkning mot forstadier til kreft og kreftceller. Resveratrol er en av de mer biologiske aktive stoffene som vi til nå har identifisert, og hemmer trolig alle tre stadiene av kreftutviklingen ved å modulere signaltransduksjonsveiene som styrer celledeling og vekst, apoptose, betennelse, angiogenese og metastasering.

Resveratrol er således ikke bare enda en antioksidant, men er blitt identifisert som en syklooksygenase (COX) hemmer, NF-kappaB hemmer, peroksisom proliferator aktivert reseptor (PPAR) aktivator, p53 aktivator, endotelial nitrogenoksidsyntase (eNOS) induser og hemmer av G1-fasen og S-fasen i cellesyklusen. Resveratrol nedregulerer og PKM2 uttrykk ved å hemme mTOR signalering og kreft metabolismen, som sett ved redusert glukoseopptak, laktat produksjon og redusert anabolisme i ulike kreftcellelinjer.

 

Kontraindakasjoner og bivirkninger

Resveratrol bør ikke benyttes sammen med antikoagulerende eller blodfortynnende medikamenter uten kyndig veiledning. Resveratrol fremmer uttrykket av SIRT1 og kan ikke benyttes i en protokoll som har til hensikt å hemme HADC (histon deacetylase).

 

Dosering

Ett gram (2x500mg) daglig har i studier vært forenelig med blodplasma- og vevskonsentrasjoner som har gitt krefthemmende effekt i studier på dyr og i kreftcellelinjer. Doseringer over 1000 mg per dag bør ikke benyttes av personer med et svakt hjerte, og skal generelt ikke benyttes over lengre perioder. På kort sikt vil høye doser trolig selektivt kunne ødelegge kreftceller.

 

Kliniske vurderinger

Resveratrol benyttes i tilnærminger som inkluderer kalorirestriksjon og sammen med medisiner og tilskudd som har til hensikt å hemme kreftcellesyklusen som for eksempel pau d`arco og mebendazole.