Hjem

Sanguinarine/Bloodroot

Sanguinarine/Bloodroot

Sanguinarine er et planteekstrakt fra Sanguinaria Canadensis, og er en isokinolin alkaloid som tradisjonelt har blitt benyttet av urbefolkningen i Nord-Amerika ved tilfeller av kreft. Vestlig medisinsk forskning har av den grunn vist stor interesse for sanguiarine, som har vist seg som et forholdsvis effektivt, enkelt og billig gjør-det-selv alternativ som man bør se nærmere på.

 

Virkningsmekanismer

  • Virkestoffet i blodurt er sanguinarine, et isokinolin alkaloid som ødelegger kreftceller ved å forstyrre deres evne til å opprettholde et nødvendige nivået av glutation, som igjen fører til at kreftcellene dør av oksiderende stress – normale celler er mer motstandsdyktige, og trenger ikke samme nivåer av glutation for å overleve, men grunnet den negative virkningen på normale celler skal ikke sanguinarine brukes preventivt.
  • Det finnes og studier som viser at sanguinarine øker dannelsen av reaktive oksygen radikaler (ROS) i kreftcellene, og når da antioksydantforsvarssystemene (glutation) i kreftcellen samtidig blir hemmet vil det kunne skade kreftcellen nok til at celledød inntreffer, men her mangler det ennå gode nok studier til å kunne konkludere.
  • Sanguinarine hemmer og aktivering av NF-kappaB og vekstfaktoren VEGF – sistnevnte ved å forstyrre aktivering av AKT.
  • Sanguinarine har også vist seg å kunne stoppe celledelingen (G-1 i cellesyklusen) hos kreftceller, og øke antallet kreftceller som befinner seg i en mer sovende tilstand (G-0).

 

Kliniske betraktninger

Sanguinarine er veldig effektiv i å tømme kreftcellene for glutation. I en konsentrasjon på 5 microM, så har sanguinarine vist seg å kunne senke nivået av glutation med 50% i cellen i løpet av et minutt, og etter fem minutter er cellenivået av glutation redusert med 20-30%.

Bruk av antioksidanter vil ikke i nevneverdig grad greie å innvirke på denne prosessen.

Sanguinarine har og vist seg å kunne være et alternativ å vurdere for å reversere Pgp-mediert multi-legemiddelresistens. Som er en forventet utvikling ved bruk av cellegifter.

 

Dosering

Sanguinarine kan være sterkt for magen, så doseringen må tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men tar man sanguiarine midt i et måltid vil man kunne minske mulige bivirkninger. Det vanlige er å starte med den anbefalte doseringen på boksen, for så å sakte øke doseringen over de nærmeste ukene til en får “forgiftningssymptomer” som; en veldig tørst, og/eller mage-/tarm problemer. Når symptomene inntreffer senker man doseringen litt, og da har man funnet maks dosering. Ved større bivirkninger bør man ta et par ukers pause.

 


 

Kilder