Hjem

Ukrain

Ukrain 

Ukrain er en substans sammensatt av et ugress ved navn Celendine (Chelidonium majus) og kjemoterapien thiophosphoric acid  (også kalt thiotepa, en av de orginale kjemoterapiene som ble tatt i bruk). Kombinasjonen av de to ser ut til å nøytralisere de giftige bivirkningene fra alkaloidene i planten, så Ukrain kan sies å være nesten bivirkningsfri.

Denne strategien er effektiv i å drepe kreftceller, men ulikt konvensjonell kjemoterapi er den ikke skadelig for normalt differensierte celler, eller vev. En ser derimot at den ved siden av å ødelegge kreftceller, også virker immunstimulerende.

Kontaktinformasjon ved bestilling av ukrain: 

Nowicky PHARMA
Margaretenstr. 7
A – 1040 Vienna, Austria
8-17 Monday – Friday
Tel.: + 4315861223 mob.: +43 664 402 069 2 , Faks: + 4315868994

Vanlig bruk skal være: 20- 40 ampuller ( 5 ml ), 10 ampuller kan eventuelt testes for å se om man oppnår respons. 5-20 mg Ukrain per injeksjon tre ganger i uken i perioder på 3-4 uker alt etter tillstanden til brukeren er anbefalt av behandlere som benytter seg av denne substansen. Ideell dosering får en ved doseringer som gir milde tolererbare feberlignende reaksjoner på injeksjonene. 50-100 injeksjoner er ikke en uvanlig syklus ved bruk av Ukrain.