Hjem

Vitamin A

Vitamin A

Høydosert vitamin A behandling vil kunne blokkere for en tilnærming som baserer seg på høye doser av vitamin D. Krefthemmende doseringer av vitamin A vil ligge i størrelsesorden 500 000-1000 000 IU. Høydosert vitamin A bør kun benyttes i kortere perioder grunnet fare for leverforgiftning. Symptomer på vitamin A forgiftning er hodepine, svimmelhet, synsforstyrrelser, tørre lepper, tørr hud, hårtap, og vondt/verk i ledd.

Vitamin A kan trolig stimulere til økt dannelse av blodårer til en svulst, så vitamin A anbefales på generelt grunnlag ikke i behandling av kreft.