Hjem

Vitamin C

Intravenøs bruk av vitamin C, IVC, er en av de mer vanlige behandlingsalternativene som tilbys kreftrammede ved klinikker i USA, Mexico og Tyskland. IVC vil alene ikke være en kurativ behandlingsform, men er noe man benytter i tilfeller der kreftsykdommen har kommet såpass langt at man umiddelbart søker å få kontroll på sykdomsforløpet.

Tilnærmingen vil altså ikke skille seg ut i fra konvensjonell cellegift på andre måter enn at den er så godt som fri for alvorlige bivirkninger.

Virkningsmekanismer

Mekanismene bak høydosert (70-100g) IVC sin virkning på kreftceller er gjennom å utarme NAD og som pro-oksidant (generere hydrogenperoksid inne i kreftcellen), og IVC kan dermed med fordel benyttes sammen med alle de vanlige kjemoterapistrategiene; både høydosert og IPT.

Prekliniske studier viser at farmakologiske doser av vitamin C virker som et pro-oksydasjonsmiddel i kreftceller ved at mengden av reaktive oksygenforbindelser (ROS) økes. En effekt som kun skjer i kreftceller og ikke i normale celler.

Kreftceller flest uttrykker mange flere GLUT1-transportører enn normale celler, noe som fører til økt opptak av vitamin C (DHA) i kreftcellene. Inne i kreftceller omdannes DHA tilbake til vitamin C av glutation (GSH). Konverteringen av DHA til vitamin C resulterer i uttømming av GSH og Nikotinamid adenindinukleotid fosfat (NADPH), og en økning i ROS som forårsaker DNA-skade.

Enzymet katalase ville normalt motvirket og ødelagt for vitamin C sine virkning, men de fleste kreftceller vil være sensitive for denne tilnærmingen, da kreftcellene kan forventes å ha lave nivåer av katalse.

Enkelte kreftceller kan derimot ha normale nivåer av katalase, som er en av grunnene til at vanlig bruk av IVC også kan gi liten, eller ingen effekt, men også i tilfeller føre til vekst hos et på forhånd uvisst antall kreftceller.

Kliniske betraktninger

Ved bruk sammen med menadione har man en meget effektiv kreftbehandling som i enkelte tilfeller har vist seg å kunne snu langtkommende tilfeller uten store bivirkninger.

Hovedårsaken til manglende respons på behandlingen vil typisk være for lave doseringer, at IVC administreres over for kort tid (forlenget administrasjon (10 timer=<) ser ut til å gi best resultater), manglende bruk av synergister og for lange intervaller mellom hver behandling.

Vitamin C kan og benyttes i lave doseringer (5-15 g) som en antioksidant og mild immunterapi, og vil da fungere som en komplementær behandlingsform som benyttes for å beskytte kroppens vev og organer i fra cellegifters destruktive virkning på organismen. Som monoterapi har flere studier vist at opp til 10 gram daglig av vitamin C ikke vil ha særlig innvirkning på  sykdomsforløpet, men kan ha god effekt på økt livskvalitet.

Erfaringsmessig har kilden til vitamin C vist seg å ha mye å si, der den kassava baserte varianten har vist seg overlegen den mais-baserte.

Ved høydose vitamin C der en søker å fremme oksidasjon i kreftcellen prøver man å oppnå en plasmakonsentrasjon på 350 ~ 400 mg/dL (20~23 mM). Dette kan måles med et stikk i fingern og et apparat som måler blodsukkeret. Det er da ikke unormalt å se en senkning av tumørmarkører (PSA, CEA, CA27.29 and CA15-3) og en senkning i inflammasjonsmarkører (CRP, IL-1α, IL-2, IL-8, TNF-α).

Oral bruk

Kontinuerlig oral dosering over flere dager der en holder seg akkurat under den doseringen som gir løs mage kan være et alternativ til intravenøs bruk. I en studie var dette så effektivt av tumor lysis syndrom oppstod, så her må en overvåke mulige symptomer nøye.

Liposomal vitamin C kan være et alternativ til intravenøs bruk, og dette er noe man selv kan lage hjemme på kjøkkenbenken ved hjelp av noen enkle hjelpemidler. Du kan lese om fremgangsmåten for å lage liposomal vitamin C på nettsiden qualityliposomalc.com.

Askorbinsyre, liposomal vitamin C og DHA kan i denne sammenheng være en interessant kombinasjon.

Liposomal vs. Oxidized Vitamin C and DIY DHAA: The Amazing Green Smoothie

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Vitamin C kan gi hemolytisk anemi hos visse individer  med mangel på glukose-6- fosfatdehydrogenase (menn med afrikansk avstamning har ofte denne mangelen), så en bør testes for dette før en setter i gang behandlingen. I enkelttilfeller (ytterst sjelden) har IVC også vist seg å kunne trigge vekst hos kreftceller, og dette er noe en bør være obs på. Ved forlenget IVC administrasjon kan behandlingen gi tumor lysis syndrom, og behandlingen bør derfor overvåkes av en kynding veileder.

Synergister

Vitamin C er et reduserende sukker med en veldig lik struktur som glukosen som den blir utvunnet fra. Kreftceller har et høyere antall glukosereseptorer i cellemembranene, dette gjør at vitamin C vil kunne oppnå en fem ganger høyere konsentrasjonen i kreftcellene enn det den vil i de normale cellene. Ikke overraskende har derfor IVC vist seg å kunne fungere veldig bra sammen med en IPT tilnærming – hypertermi kan videre brukes for å potensiere behandlingen. Innenfor en slik ramme vil tilnærmingen kunne brukes med gode resultater ved de fleste krefttilfeller, og uten de uheldige bivirkningene man typisk ser ved konvensjonelle cellegifter.

For å potensere behandlingen kan en benytte menadione for å resirkulere DHA tilbake til ascorbate, men menadione bør ikke benyttes hvis man har alvorlige sykdomstilstander i blodet, eller de bloddannende organene. En har ved å inkludere menadione og vitamin b-6 sett at det har vært mulig å reversere sykdomsutviklingen selv hos terminale pasienter.

Øvrige synergister

 • 2-DG (Hemmer ATP)
 • Pau d`arco
 • ALA
 • Doxycycline
 • Polysakkarider (medisinske sopper)
 • Faste

Annet

Vitamin C er og et veldig effektivt behandlingsalternativ ved virusinfeksjoner som for eksempel influensa og Epstein-Barr-Virus. Ved bruk av høye doseringer har man klinisk erfart at selv kraftige virusinfeksjonen ofte kan reverseres. Kroppen tar nemlig opp vitamin C etter behov. Man holder seg her og typisk rett under den doseringen som gir løs mage – man begynner med ett gram i timen, for så å gradvis øke til man blir løs i magen. Er du frisk og rask vil kroppen typisk ta til seg 8-12 g i løpet av et døgn, mens ved en alvorlig virusinfeksjon vil dette kunne stige til 100 g++ i døgnet. 2-3 uker på høye doseringer vil måtte forventes for å reversere sykdomsforløpet.

Vitamin C: Oral vs. Intravenous, Immune Effects, Cancer, Exercise Adaptation & More


Kilder

Linker

Klargjøre IVC til hjemmebruk

Anskaffelse

Studier

 1. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci U S A (1976) 73(10):3685–9.10.1073/pnas.73.10.3685
 2. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc. Nati. Acad. Sci. USA. Vol. 75, No. 9, pp. 4538-4542, September 1978.
 3. High Dose Parenteral Ascorbate Inhibited Pancreatic Cancer Growth and Metastasis: Mechanisms and a Phase I/IIa study, Scientific Reportsvolume 7, Article number: 17188 (2017)
 4. Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. Proc Natl Acad Sci U S A (2008) 105(32):11105–9.10.1073/pnas.0804226105
 5. Pharmacological ascorbic acid suppresses syngeneic tumor growth and metastases in hormone-refractory prostate cancer. In Vivo. 2010 May-Jun;24(3):249-55.
 6. Treatment of pancreatic cancer with intravenous vitamin C: a case report, Anti-Cancer Drugs: April 2018 – Volume 29 – Issue 4 – p 373–379.
 7. The Use of Intravenous Vitamin C as a Supportive Therapy for a Patient with Glioblastoma Multiforme. Antioxidants (Basel). 2018 Sep; 7(9): 115.
 8. Data Triumph at C. Cancer Cell. 2017 Apr 10;31(4):467-469
 9. Intravenous vitamin C in the supportive care of cancer patients: a review and rational approach. Curr Oncol. 2018 Apr;25(2):139-148.
 10. High-dose vitamin C versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind comparison. N Engl J Med. 1985 Jan 17;312(3):137-41.
 11. Intravenous vitamin C administration improves quality of life in breast cancer patients during chemo-/radiotherapy and aftercare: results of a retrospective, multicentre, epidemiological cohort study in Germany. In Vivo. 2011 Nov-Dec;25(6):983-90. Comparison of control and study groups revealed that i.v. vitamin C administration resulted in a significant reduction of complaints induced by the disease and chemo-/radiotherapy, in particular of nausea, loss of appetite, fatigue, depression, sleep disorders, dizziness and haemorrhagic diathesis. After adjustment for age and baseline conditions (intensity score before adjuvant therapy, chemotherapy, radiotherapy), the overall intensity score of symptoms during adjuvant therapy and aftercare was nearly twice as high in the control group compared to the study group. No side-effects of the i.v. vitamin C administration were documented.
 12. Effect of high-dose intravenous vitamin C on inflammation in cancer patients. J Transl Med. 2012 Sep 11;10(1):189. [Epub ahead of print]. There was correlation between tumor markers (PSA, CEA, CA27.29 and CA15-3) and changes in the levels of C-reactive protein.Our test of the effect of IVC on pro-inflammatory cytokines demonstrated that inflammation cytokines IL-1alpha, IL-2, IL-8, TNF-alpha, chemokine eotaxin and CRP were reduced significantly after treatments.
 13. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases. CMAJ. 2006 Mar 28;174(7):937-42. We found 3 well-documented cases of advanced cancers, confirmed by histopathologic review, where patients had unexpectedly long survival times after receiving high-dose intravenous vitamin C therapy. We examined clinical details of each case in accordance with National Cancer Institute (NCI) Best Case Series guidelines. Tumour pathology was verified by pathologists at the NCI who were unaware of diagnosis or treatment. In light of recent clinical pharmacokinetic findings and in vitro evidence of anti-tumour mechanisms, these case reports indicate that the role of high-dose intravenous vitamin C therapy in cancer treatment should be reassessed.
 14. Cancer and vitamin C: A discussion of the nature, causes, prevention, and treatment of cancer with special reference to the value of vitamin C.
 15. Anti-cancer effects of vitamin C revisited, Cell Research volume 26, pages 269–270 (2016)
 16. Effects of High Doses of Vitamin C on Cancer Patients in Singapore: Nine Cases. Integr Cancer Ther. 2016 Jun;15(2):197-204.
 17. High-Dose Vitamin C Promotes Regression of Multiple Pulmonary Metastases Originating from Hepatocellular Carcinoma. Yonsei Med J. 2015 Sep 1; 56(5): 1449–1452
 18. Doxycycline, Azithromycin and Vitamin C (DAV): A potent combination therapy for targeting mitochondria and eradicating cancer stem cells (CSCs). Aging (Albany NY). 2019 Apr 30; 11(8): 2202–2216.
 19. A convenient method for measuring blood ascorbate concentrations in patients receiving high-dose intravenous ascorbate. J Am Coll Nutr. 2013;32(3):187–193.
 20. High-dose vitamin C enhances cancer immunotherapy, Science Translational Medicine 26 Feb 2020: Vol. 12, Issue 532, eaay8707
 21. Misleading Information on the Properties of Vitamin C. PLoS Med 2(9): e307.
 22. The Method of Determining Proper Doses of Vitamin C for the Treatment of Disease by titrating to Bowel Tolerance, Robert F. Cathcart, III, M.D.1
 23. A Retrospective Study of Gemcitabine and Carboplatin With or Without Intravenous Vitamin C on Patients With Advanced Triple-Negative Breast Cancer. Integrative Cancer Therapies, February 18, 2020; Issue published: January 1, 2020
 24. Unexpected Early Response in Oral Bioavailability of Ascorbic Acid, TOWNSEND LETTER, published March 13, 2020, prior to print publication.
 25. Dehydroascorbic acid as an anti-cancer agent. Cancer Lett. 2008 May 18;263(2):164-9.
 26. Synergistic effect of fasting-mimicking diet and vitamin C against KRAS mutated cancers. Nature Communications, 2020; 11 (1)
 27. Effect of high-dose intravenous vitamin C on inflammation in cancer patients. J Transl Med. 2012; 10: 189.
 28. A randomized phase II trial of best supportive care with or without hyperthermia and vitamin C for heavily pretreated, advanced, refractory non-small-cell lung cancer. Journal of Advanced Research
  Volume 24, July 2020, Pages 175-182
 29. Continuous ascorbate infusions in the management of patients with advanced colon cancer. J Orthomol Med. 35(2)
 30. The Long-Term Survival of a Patient With Stage IV Renal Cell Carcinoma Following an Integrative Treatment Approach Including the Intravenous α-Lipoic Acid/Low-Dose Naltrexone Protocol. Integr Cancer Ther. 2018 Sep; 17(3): 986–993.