Hjem

Th1

Balansere en TH1/TH2 immunrespons

Balansere en TH1/TH2 immunrespons

En balansert immunreaksjon er avhengig av et korrekt forhold mellom de humorale (Th2-celler) og cellulære (Th1-celler) immunfunksjonene. De står i et virkningsforhold til hverandre, og det betyr at når den humorale pol blir overstimulert, så vil den cellulære pol tendere mot passivitet. 

Det er slik en viss motsetning mellom antistoff-mediert (humoral) og celle-mediert immunitet. For mens cytotoksisk T-Lymfocytter (Th1) respons øker aggressiviteten til immunforsvaret vil en humoral (Th2) respons ikke sjelden føre til en økt svulst toleranse. Vi søker derfor i de aller fleste tilfeller å fremme en cellulær respons (Th1).

En celle-mediert immunrespons er assosiert med T-lymfocytt-produserene cytokin IL-2, interferon og tumornekrosefaktor (TNF). Th1-celler aktiverer typisk cytotoksiske T-lymfocytter, NK-celler, makrofager og monocytter, som alle har evnen til å angripe kreftceller.

For å stimulere til T-celle aktivitet anbefales:

 • DNCB
 • Kreatin
 • LDN
 • Medisinske sopper  (f.eks. Coriolus Versicolor og Agaricus blazei Murill 1, 2)
 • Thymus injeksjoner

En humoral immunrespons er assosiert med T-lymfocytt-produserende IL-4, IL-6 og IL-10, som ved kroniske tilfeller vil kunne fungere som vekstfaktorer for en tumor.

Cimetidine er et medikament som til vanlig benyttes i behandling av for mye magesyre, men som og benyttes av kreftrammede for sine immunmodulernde egenskaper, som blant annet viser seg i form av å hemme IL-10 og fremme både en celle-mediert og humoral immunrespons.

Forenklet kan man si at Th-1 cellene aktiveres ved en akutt respons, mens Th2-cellene er aktive ved en kronisk respons. Th1-cellene ser ut til å bli undertrykt i tilfeller av kronisk inflammasjon, og ubalansen har vist seg å være proposjonal med størrelsen på tumoren. Det ser ut til at kreftcellene også utvikler faktorer som undertrykker en celle-mediert immunrespons (ved hjelp av sin genetiske ustabilitet, sitt antall, og hyppige celledelinger har kreftcellene en utrolig tilpasningsevne).

 

Underliggende faktorer

Infeksjoner

En kronisk infeksjon er ofte en underliggende faktor som fremmer en kronisk humoral immunrespons hos kreftrammede.

De vanligste infeksjonene er:

 • Klamydia
 • Mykoplasma
 • Candida overvekst
 • Epstein-Barr virus
 • Med flere …

Dette er infeksjoner som må behandles for å avlaste immunforsvaret. For å behandle infeksjoner må man ofte ty til antibiotika, men en miks av hjelpemidlene som er listet opp under overskriften Virus- og bakterielle infeksjoner i artikkelen  om Hjelp til kreftavledede plager og komplikasjoner, bør og vurderes.

 

Kostholdsendringer

Den kroniske inflammasjon hemmer i stor grad en celle-mediert immunrespons, så for å fremme en cellulær respons er det særlig viktig å gjøre tilpasninger i kostholdet sitt for å redusere inntaket av omega 6. Omega 6 vil stimulere til økt produksjon av inflammatoriske prostaglandiner som beskytter kreftceller fra NK celler, og vil også stimulere synteseveier som styrer immunforsvaret i retning av en Th2 immunrespons (infeksjons-bekjempende Th2 celler), og  bort fra kreftdrepende Th1 celler, og hindrer slik immunforsvaret i å angripe kreftceller.

For å kickstarte en god balanse mellom omega 3 og omega 6 kan man benytte seg av:

 • Nordic naturals omega 3
 • Nordic naturals DHA
 • Linfrøolje.

 

Andre anti-inflammatoriske tiltak kan man lese om i neste artikkel: Korrigere kronisk inflammasjon

 


 

Kilder

 

Lagre

Lagre