Hjem

Aprikoskjerner

Aprikoskjerner i behandling av kreft

Aprikoskjerner har først og fremst en saktevirkende differensieringsinduserende effekt ved behandling av kreft, og vil i de aller fleste tilfeller ha begrenset effekt som monoterapi. Men aprikoskjerner kan være et formålstjenlig alternativ i de tilfeller der de benyttes sammen med andre differensieringsinduserende terapiformer. 

Aprikoskjerner som kreftbehandlingAprikoskjerner blir benyttet innenfor tradisjonell kinesisk medisin, og virkestoffet i aprikoskjerner, amygdalin, er blitt benyttet i behandling av kreftsykdom siden 1830.

Laetrile som er ekstrahert i fra amygdalin ble på 1970-tallet studert som en mulig kreftbehandling ved Sloan Kettering i New York. Innledende studier viste seg å være lovende, men på grunn av ideologi og politikk ble forskningen forsøkt undertrykket og latterliggjort.

Men så godt som alle de store kreftklinikkene i Tijuana, Mexico, kastet seg over forskningen, og begynte umiddelbart å tilby laetrile ved sine klinikker. Der har laetrile blitt benyttet sammen med ulike cocktailer av medikamenter og plantemedisiner siden.

En troverdige kilde som siden har vært i kontakt med sier, etter blant annet har gått gjennom pasientregistret ved en stor kreftklinikk i Tijuana, at laetrile/amygdalin ser ut til å kunne gi en mild til moderat effekt ved en rekke kreftsykdommer.

 

Virkningsmekanismer

  1. En teori er at amygdalin og/eller prunasin brytes ned til hydrogencyanid, og at hydrogencyanid så dreper kreftcellene.
  2. En annen teori er at det er benzaldehyde, som stort sett er det samme som laetrile uten hydrogen cyanid (blåsyre), som er den aktive krefthemmende bestanddelen i aprikoskjernene.

… trolig er det en kombinasjon av de begge som står bak amygdalin sin virkning ved kreftsykdom.

 

Studier

Det finnes få store studier på mennesker, men i den kanskje mest omtalte studien, som ble publisert i The New England Journal of Medicine i 1982, greide amygdalin å holde kreftutviklingen i sjakk hos 46% av de 176 behandlede pasientene over de seks månedene behandlingen pågikk. Men syv måneder etter at behandlingen hadde opphørt hadde alle de involverte igjen progresjon i sykdomsutviklingen – et resultat som man typisk vil se ved differensierings-induserende terapiformer.

 

Administrasjon og dosering

15 aprikoskjerner per dag er trolig øvre grense for hva man kan innta før det kan oppstå forgiftningssymptomer. Det anbefales heller aldri å ta mer enn 5 aprikoskjerner samtidig – typisk er anbefalingen å starte med en aprikoskjerne, for så å øke med rundt regnet en aprikoskjerne om dagen. Ved høyere doseringer bør en ha tett oppfølging av en kyndig veileder.

Men det rapporteres forøvrig jevnlig om personer som har hatt suksess med å kontrollere og reversere kreftsykdommen sin ved å benytte seg av opp til 30-40 aprikoskjerner daglig, og dette over lengre tid uten større bivirkninger. Men ved bruk av høye enkeltdoseringer eller høye dagsdoseringer kan man forvente å få en akutt- eller kronisk cyanidforgiftning. Barn er spesielt utsatt for forgiftning da de får i seg mere gift pr kroppsmasse.

Det anbefales de fleste steder å tygge eller kverne aprikoskjernene – de malte kjernene kan strøs på mat eller gjerne blandes sammen med eplejuice/fruktjuice for å døyve smaken. Ved større doseringer rapporteres det at man bør ha mat i magen før man inntar aprikoskjernene for å unngå mageproblemer.

Aprikoskjerner inneholder cyanid, som i og for seg høres dramatisk ut, men cyanid finnes i mange matvarer som inngår i det daglige kostholdet til ulike kulturer. Men ved inntak av irrasjonelle mengder av noen av disse matvarene ser man at det kan resultere i et nivå av amygdalin som kroppen ikke kan metabolisere trygt, og forgiftningssymptomer oppstår.

Et problem er at det vil være varierende innhold av amygdalin i aprikoskjernene, og det vil derfor være vanskelig å ha oversikt over nøyaktig dosering av amygdalin.

 

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Hodepine og kvalme er vanlige symptomer ved en overdose. Ved en akutt overdose vil man kunne oppleve kramper, svimmelhet, sløvhet og lammelse.

Hvis aprikoskjerner brukes fornuftig og i samsvar med mengdene som har vist seg trygge for bruk, er aprikoskjerner ansett å være trygge for konsumpsjon. Ved høyere doseringer er det viktig å ha en løpende vurdering, der en er var på mulige bivirkninger som eventuelt måtte dukke opp.

Ved bruk av aprikoskjerner bør man ha aktivt kull tilgjengelig for å kunne stoppe en eventuell forgiftning på et tidlig tidspunkt. Ved bivirkninger bør kyndig medisinsk kompetanse umiddelbart konsulteres.

 

Anskaffelse

Se menypunktet nettbutikker for å se hvor du kan kjøpe aprikoskjerner. Aprikoskjerner smaker bittert, og jo bitrere de er jo mer av virkestoffet amygdalin er det i dem.

Alternativer til aprikoskjerner kan være kassava eller bitre mandler.

 


 

Kilder