Hjem

Immunterapi

Cannabisolje – THC/CBD

Cannabisolje – THC/CBD

Cannabis er en plante som er blitt benyttet til medisinsk og rekerasjonelt bruk i tusenvis av år, men det var ikke før i 1996, etter at cannabis ble legalisert til medisinsk bruk i staten California, at medisinsk bruk og innsikten rundt cannabis sine medisinske virkninger virkelig skjøt fart. I dag er cannabisolje blitt et populært behandlingsalternativ innenfor vestlig folkemedisin som har vist seg å kunne gi dramatiske resultater ved en rekke alvorlige sykdommer.

Vi skal her se litt på de bakenforliggende virkningsmekanismene til cannabisoljene, og hva kliniske erfaringer og litteraturen sier om cannabisoljene sine medisinske egenskaper i behandling av kreft og andre alvorlige sykdommer.

Cannabisplanten inneholder hundrevis av aktive substanser, men det er de 142 som er kategorisert som cannabinoider som står for den primære medisinske virkningen til cannabisplanten, og de gjør dette ved å aktiverer spesifikke reseptorer som finnes i store deler av kroppen, og da spesielt i immunsystemet og sentralnervesystemet.

Cannabisolje klar til brukCannabinoider har grunnet sin virkning på appetitt, søvn, smerter og kvalme lenge blitt benyttet som folkemedisin og som støttende behandling ved kreft, men nyere viten viser oss at cannabinoidene også evner å påvirke faktorer som hemmer vekst og spredning, og som fremmer programmert celledød.

Det mangler ennå store studier på mennesker som kan støtte opp om effekten til cannabisolje i behandling av kreft, men det er etter hvert blitt så mange uavhengige rapporter om kreftsyke som har hatt god respons med bruk av cannabisolje, at det ikke lenger er mulig å overse oljen som et mulig behandlingsalternativ, og det selv ved vanskelige og langtkommende tilfeller.

Vi vet med andre ord potensiell effekt, men vi mangler gode statistiske modeller som kan vise når effekten oppstår, og bruk av cannabisolje må av den grunn baseres på kliniske erfaringer.

 

Det endocannabinoide system

Det endocannabinoide systemet er et reseptorsystem som finnes i pattedyr som har til oppgave å regulere nerve-, kardiovaskulære-, fordøyelses-, immun- og metabolistiske funksjoner. Systemet er inntil nylig blitt forstått å bestå av reseptorene CB1 og CB2 og (endo)cannabinoidene som aktiverer dem. De fysiologiske virkningene til cannabinoidene blir hovedsakelig forklart på bakgrunn av deres funksjon i dette reseptorsystemet

Men fremvoksende forskning viser oss at (endo)cannabinoidene har flere molekylære mål enn disse to primærreseptorene, for cannabinoidene evner og å binde seg til monoaminreseptorer, 5-HT1A, GPR55 og GPR119, og aktivere PPARs og TRPV 1 og 2 (ionkanaler)

Større kompleksitet forventes å bli avdekket, så cannabinoidenes fullstendige virkning på menneskekroppen kan foreløpig kun kategoriseres som omfattende og ytterst kompleks.

 

Systemets reseptorer

Fire reseptorer er blitt identifisert: CB1, CB2, WIN og abn-cannabidiol.

CB1 reseptoren er hovedsakelig lokalisert i sentralnervesystemet, og spesielt i ulike deler av hjernen, men du vil og finne reseptoren i mer perifert vev som for eksempel livmor, eggstokker, testikler og prostata.

De fleste virkningene på sentralnervesystemet er avhengig av CB1 reseptoraktivering.

CB2 reseptoren er hovedsakelig lokaliserte i immunsystemet (milt, mandler, lymfekjertler, mastceller, NK-celler, makrofager og lymfocytter) der de modulerer immunfunksjoner, men du vil og finne reseptoren andre steder som for eksempel i mikrogliacellene som er lokalisert gjennom hele sentralnervesystemet.

De fleste immunmodulerende egenskapene er avhengig av CB2 reseptoraktivitet.

 

Systemet aktiveres av cannabinoider

Reseptorene aktiveres primært av endocannabinoider og fytocannabinoider – deres virkemåte er ofte lignende, men kan og avvike betydelig da de begge har egenskaper som ikke er overlappende, og en kan av den grunn ikke uten videre sammenligne virkningen deres.

Endocannabinoidene er en famile av bioaktive fettsyrer som produseres i kroppen ved behov for å modulerer fysiologiske prosesser – primært gjennom å aktiverer cannabinoidreseptorene CB1 og CB2. Endocannabinoidfamilien består av 2-arachidonoylglycerol (2-AG), virodhamine og N-arachidonoyldopamine (AEA).

Fytocannabinoidene er en gruppe kjemikalier som finnes i cannabisplanten som har evne til å aktivere de samme reseptorene som kroppens egne endocannabinoider. Av de foreløpig identifiserte 120 fytocannabinoidene er THC og CBD de mest interessante for oss, da de finnes i så høye konsentrasjoner i planten at de lett kan ekstraheres for bruk.

Tetrahydrocannabinol (THC) er en psykoaktiv cannabinoid som finnes i høye konsentrasjoner i THC-dominante cannabisplanter. Det er dens psykoaktive egenskaper som har gjort THC kjent, men det er de ikke-psykoaktive egenskapene til THC som gjør den interessant for kreftrammede. THC sin virkning i menneskekroppen ligner endocannabinoidene 2-AG og AEA – THC evner nemlig å binde seg til og aktivere både CB1 og CB2 reseptorene, og det gir THC en rekke gunstige virkninger:

 • THC har immunmodulerende egenskaper
 • THC fremmer programmert celledød
 • THC har smertelindrene effekt
 • THC hemmer kvalme

Cannabidiol (CBD) er en ikke-psykoaktiv fytocannabinoid som finnes i høye konsentrasjoner i CBD-dominante cannabisplanter og i industrihamp. Cannabidiol har liten evne til å binde seg til CB1 og CB2, men kan indirekte aktivere reseptorene ved å fremme produksjon av endocannabinoiden 2-AG. CBD har og en rekke gunstige CB reseptor-uavhengige effekter:

 • CBD fremmer programmert celledød
 • CBD hemmer inflammasjon ved å aktiverer TRPC 1 (TRPC1 hemmer COX og LOX)
 • CBD fremmer ROS og tømmer kreftcellene for intracellulær glutation
 • CBD hemmer nydannelser av blodårer til en tumor
 • CBD hemmer MMP enzymer

Andre interessante cannabinoider er: cannabinol (CBN), cannabichromene (CBC), cannabigerol (CBG), cannabigerovarin (CBGV) og tetrahydrocannabivarin (THCV)

 

Kliniske betraktninger

Klinisk ser vi at det er mulig å manipulere reseptorsystemets påvirkning på blant annet humør, smerte, stress, appetitt, immunrespons og inflammasjon ved å tilføre cannabinoider i fra cannabisplanten – ved tilskudd av cannabinoider er det derfor ikke uvanlig å se gode terapeutiske virkninger ved MS, revmatisme, parkinsons, migrene, smerter, grønn stær, autisme, angst, epilepsi og kreft.

Ved kreft er det ikke uvanlig å se en doseavhengig respons, lik den vi ser i denne godt dokumenterte caserapporten: Cannabis Extract Treatment for Terminal Acute Lymphoblastic Leukemia with a Philadelphia Chromosome Mutation

Cannabinoidene bør av den grunn sees på som særs bioaktive plantekjemikalier, og særdeles potent medisin.

CB1 og CB2 reseptorene er koblet til flere signalveier som er direkte involvert i celleoverlevelse, spredning av kreftceller og programmert celledød, og cannabinoidene har i celle og dyrestudier vist virkning ved alle kjennetegnene ved kreftutviklingen, og det gjør dem særs interessante å benytte som kreftbehandling.

Tilskudd av THC og cannabionoider ved hjelp av en cannabisolje er et behandlingsalternativ som vi ser kan reversere langtkommende tilfeller av kreft. Men cannabisolje har ingen kjente responspredikatorer som kan indikere hvor effektiv den vil være for hver enkelt kreftpasient, så bruk vil måtte basere seg på prøve- og feile- metoden. Men det finnes mye klinisk praksis som kan vise vei, og som kan legge grunnlag for gode veloverveide beslutninger.

Vi kan i dag altså ikke med sikkerhet si om bruk av cannabisolje vil ha en positiv virkning, ha en nøytral virkning eller i hvilke tilfeller cannabisolje eventuelt vil innvirke negativt på sykdomsforløpet.

Tilskudd av CBD og cannabinoider ved hjelp av en CBD-olje har en mild til moderat virkning ved kreftsykdom, og kan anbefales som et støttende tilskudd i en behandlingsprotokoll ved saktevoksende mer kroniske kreftdiagnoser, men for å kontrollere og reversere kreftforløpet må man benytte en olje som inneholder THC.

THC fungerer best sammen med de andre bestanddelene av planten, og har begrenset nytteverdi i en ren syntetisk form.

Hele planteekstrakter med høy andel THC har vist betydelig bedre virkning ved kreft enn standardiserte medisinske cannabisvarianter som Sativex og Bediol (godkjente for medisinsk bruk i Norge), som ikke har vist annet enn palliativ virkning ved kreft. Hele planteekstrakter som er å få kjøpt på det åpne markedet er derfor å foretrekke fremfor medisinsk cannabis på resept. Men i behandling av symptomer og andre lidelser vil Bediol være et interessant alternativ som absolutt bør vurderes.

Å røyke cannabis er den mest effektive måten å ta opp THC, da THC raskt absorberes etter inhalering, virkning føles typisk i løpet av minutter. Men selv om det å røyke cannabis for medisinsk bruk kan gi god effekt, er dette ikke ideelt da dette vil ødelegge CBD og andre viktige virkestoffer i planten. Men ønskes de medisinske effektene i fra THC alene, er det å røyke planten en god måte å administrere THC på. Men man skal her være klar over at bruk av THC uten den balanserende effekten til CBD vil gi en sterk psykotropisk effekt.

 

Eksempler på eksepsjonelle sykdomsforløp

Analkreft | EpilepsianfallHjernekreft | Hjernekreft ref 2 | Hudkreft | Leverkreft | Lymfekreft | Mesotheliom | Prostatakreft

 

Hvor kan jeg kjøpe CBD-olje og cannabisolje?

Cannabisoljer har en ulik relativ komposisjon av cannabinoider avhengig av cannabisplanten som er involvert, og de er ofte laget med tanke på ulik bruk, så det er viktig å velge en cannabisolje som er tilpasset ditt behov. Hovedforskjellen vil være de ulike ratioene av CBD og THC, men også andre cannabinoider har vist gunstige virkninger, og det kan av den grunn være fordelaktig å velge en olje med et bredt spekter av cannabinoider.

CBD-olje er en olje som er utvunnet i fra industrihamp, som er en cannabisplante som i veldig liten grad innholder THC (<0,3). Kvalitetsoljer inneholder høye konsentrasjoner av cannabidiol (CBD) og et rikt antall cannabinoider og terpener i fra hele planten. Dette er en olje som kan omsettes fritt i de fleste land (f.eks. England, Danmark og Sverige) innenfor EU, men den er forbudt å selge i eller importere til Norge på grunn av at den inneholder THC.

Nettbutikker som selger CBD-olje av god kvalitet:

Siden CBD-olje ikke er lovlig å importere til Norge må den sendes poste restante til et postcenter nærme norskegrensen, for så og hentes der. Men for de som bor på Østlandet kan et tips være å kjøpe CBD-olje direkte i en av flere helsekostbutikker i Strømstad sentrum, eller Nordby shoppingsenter som ligger rett over riksgrensen ved Svinesund. Sverige har i senere tid (sommer 2019) reseptbelagt CBD-olje, så oljen kan nå bare selges i innpakning der det står at den er til bruk på dyr.

Det er vanskelig å forstå legemiddelverkets sitt ønske om å hindre mennesker tilgang på effektive midler med få og milde bivirkninger, men de har sikkert sine grunner …

THC-olje er en olje som er utvunnet i fra THC-dominante cannabisplanter. Oljens innhold av den psykoaktive cannabinoiden Tetrahydrocannabinol (THC) gjør at oljen faller inn under narkotikalovgivningen, og den er av den grunn ulovlig å bruke og være i besittelse av i Norge.

Det gjør at den kun kan kjøpes på det svarte markedet i Norge, “halvt lovlig” i Christiania (København), eller gjennom lovlige kilder i Nederland, Spania, Danmark, Canada eller USA. Om du ønsker å importere en olje med THC må du enten ta en sjanse på at den ikke blir stoppet av tollvesenet, eller skaffe til veie en resept i fra en lege i et land som har en medisinsk cannabisordning.

Du kan kjøpe cannabisolje og få veiledning hos følgende klinikker:

 

Lag din egen cannabisolje

Du kan og lage din egen THC-olje/pasta ved å følge oppskriften til Rick Simpson, som er mannen som skal ha æren for å ha popularisert bruken av cannabisoljen innenfor moderne folkemedisin. Snøballen begynte nemlig ikke å rulle før etter at de medisinske virkningene til den hjemmelagde cannabisoljen til Simpson kom frem i lyset – venner, naboer og tilreisende kunne melde om gode terapeutiske virkninger ved alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft, og han fikk av den grunn stor oppmerksomhet i riksdekkende media i Canada. Senere har mange uavhengige og godt dokumenterte rapporter om cannabisoljens medisinske virkninger kommet til, og en kan ikke lenger overse cannabisoljen som en effektiv kreftbehandling.

Rick Simpson viser her hvordan du selv kan lage din egen cannabisolje ved hjelp av noen enkle hjelpemidler.

 

Les også: Grow Your Own: Understanding, Cultivating, and Enjoying Marijuana

 

Hvordan bruke CBD-olje og cannabisolje

CBD-oljer er ikke psykoaktive, og kun sensitive individer eller de som behandler sinnslidelser må vise forsiktighet, men det er uansett god praksis å starte med en lav dosering for å øke den etter hvert som man lærer kroppens reaksjon å kjenne. De fleste produsenter anbefaler en til å begynne med en dråpe før sengetid, for så å øke doseringen til det antall dråper som gir ønsket effekt – som oftest fordelt på tre jevnt fordelte daglige doseringer.

 • CBD/THC ratio 1:<0,3 klassifiserer oljen som en CBD-olje, da innholdet av THC er så mikroskopisk at den ikke vil være psykoaktiv. Dette er en olje som kan gi gode resultater ved plager som smerte, anfall, angst, søvnløshet, kvalme og inflammasjon.

THC-oljer har ingen etablerte retningslinjer for dose og effekt ved tilfeller av kreft. En har observert at både lave og høye doseringer har gitt effekt, men at og høye doseringer har gitt effekt i tilfeller der lave doseringer ikke har gitt effekt.

Debra Kimless, en forsker og lege som behandler kreftpasienter med cannabisolje, presenterer her en rekke caser der lave doser med cannabisolje har gitt god respons ved kreft.

Rick Simpson har utviklet sin egen behandlingsprotokoll basert på de erfaringene han besitter etter å ha hjulpet mennesker med å behandle deres kreftsykdom. Dette er en behandlingsprotokoll der det anbefales høye doseringer med THC. Behandling basert på denne protokollen vil derfor virke sløvende og potensielt gi en sterk psykotropisk effekt.

Generelle retningslinjer ved bruk av høye doser THC kan være å starte med en lav dosering fordelt på 1-3 doseringer daglig, for så å øke doseringen gradvis hver 3-4 dag til en når 1-3 gram daglig, noe som vanligvis tar 3-5 uker. Det kan ta 1-2 timer i fra man inntar cannabisoljen til man kjenner effekten av oljen, og effekten er langvarig, så det anbefales å være forsiktig i begynnelsen før man lærer oljen og sin reaksjon på oljen å kjenne.

En behandlingsperiode vil typisk strekke seg i fra 20-60 dager – alt ettersom hvor raskt en greier å øke doseringen. Tolereres behandlingen bra og man oppnår god behandlingsrespons kan man fortsette på denne doseringen til kreftforløpet er reversert. Oppnår man ikke komplett respons etter den første behandlingsperioden har man sett at flere behandlingsperioder har kunnet reversere kreftforløpet.

Oljen vil ved høye doseringer gi en sterk psykoaktiv respons. Denne effekten vil for noen oppleves som behagelig og frigjørende, mens andre vil føle den mer som ubehag. Men uansett om man ser på effekten som heldig eller uheldig vil den bli mindre etter hvert som kroppen bygger opp toleranse, og den vil i noen tilfeller være noe man må gjennom for å oppnå ønsket effekt.

 • CBD/THC ratio 1:1 og 2:1 vil gi liten til moderat eufori, og vil virke mer bredspektret enn en ren CBD-olje da den også inneholder THC som har immunmodulerende egenskaper.
 • CBD/THC ratio 1:2< vil gi moderat til sterk eufori, og er ratioene som anbefales i behandling av kreft. Anbefalingene for å kontrollere og reversere kreftsykdom spriker i fra CBD/THC ratioene 1:1-1:9.
 • CBD/THC ratio 10:1. For søvnvansker ønsker man en CBD til THC ratio på 10 mg til 1 mg.

 

Bivirkninger og kontraindikasjoner ved bruk av cannabisolje og CBD-olje

Mulige bivirkninger vil være svimmelhet, høy appetitt, konsentrasjonsvansker, døsighet, munntørrhet og hodepine. Ved store doseringer av en THC dominant olje vil man kunne oppleve ekstrem tretthet, fjernhet, hallusinasjoner og angst – oljer uten THC vil ofte være angstdempende.

Ved langtidsbruk av høye doseringer med en sterkt THC dominant olje må en gradvis senke doseringen for å unngå mulige abstinenssymptomer som panikkangst, motløshet, manglende appetitt, med mer.

Dødsfall som følge av en overdose av marihuana er aldri blitt registrert, og bruk anses derfor som særdels trygt. Men personer som er disponible for sinnslidelser vil oppleve at en THC dominant olje vil kunne fremme disse tilstandene, og bør av den grunn ikke benytte cannabisolje med THC.

Selv om THC og CBD hemmer en rekke CYP enzymer – deriblant 3A4, har en i klinisk bruk og dyrestudier kun funnet synergier og ingen negative effekter ved bruk av cannabinoider sammen med andre medikamenter. Men man må vise varsomhet da teorien viser oss at cannabinoider kan fremme virkningen til andre medikamenter.

Selv en CBD-olje vil inneholde små mengder THC som gjør at man vil slå ut på en eventuell narkotikatest. Skulle dette medføre problemer anbefales det å kreve en blodprøve, for så å vise til de mikroskopiske nivåene av THC, vise til bruk av CBD-olje og forklare situasjonen.

Mildere former for avhengighet er dokumentert, og en regner med at rundt 9% av brukerne over tid vil utvikle en eller annen form for avhengighet til cannabis.

 

Populære artikler:

 


 

Kilder

 1. Cannabis Extract Treatment for Terminal Acute Lymphoblastic Leukemia with a Philadelphia Chromosome Mutation, Case Rep Oncol. 2013 Sep-Dec; 6(3): 585–592.
 2. Case Report: Clinical Outcome and Image Response of Two Patients With Secondary High-Grade Glioma Treated With Chemoradiation, PCV, and Cannabidiol. Front. Oncol., 18 January 2019
 3. Endocannabinoid system as a regulator of tumor cell malignancy – biological pathways and clinical significance, Onco Targets Ther. 2016 Jul 18;9:4323-36.
 4. The Endocannabinoid System and its Modulation by Phytocannabinoids, Neurotherapeutics. 2015 Oct; 12(4): 692–698.
 5. Report of Objective Clinical Responses of Cancer Patients to Pharmaceutical-grade Synthetic Cannabidiol. Anticancer Res. 2018 Oct;38(10):5831-5835.
 6. Cannabidiol as potential anticancer drug, Br J Clin Pharmacol. 2013 Feb; 75(2): 303–312.
 7. Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in large unselected population of patients with cancer. Eur J Intern Med. 2018 Mar;49:37-43.
 8. Patterns of use of medical cannabis among Israeli cancer patients: a single institution experience. J Pain Symptom Manage. 2015 Feb;49(2):223-30.
 9. Current natural therapies in the treatment against glioblastoma. Phytother Res. 2018 Aug 15.
 10. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. Eur J Intern Med. 2018 Mar;49:12-19.
 11. The use of cannabinoids as anticancer agents, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 74 (2017) 57
 12. Cannabis and Cannabinoids (PDQ®), PDQ Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board.
 13. medium.com/@ericgeisterfer
 14. Molecular Targets of the Phytocannabinoids-A Complex Picture, Prog Chem Org Nat Prod. 2017; 103: 103–131.
 15. Effect of Cannabidiol on Drop Seizures in the Lennox–Gastaut Syndrome, N Engl J Med 2018; 378:1888-1897
 16. The Realm of Caring Foundation
 17. www.phoenixtears.ca
 18. www.cbdolja.com
 19. www.scandinavianhemp.se
 20. https://cannabishealthradio.com
 21. www.irierebel.com
 22. www.leafly.com
 23. GW pharmaceuticals achieves positive results in phase 2 proof of concept study in glioma.
 24. World Health Organization (WHO): CANNABIDIOL (CBD) Pre-Review Report
 25. Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol Depend. 2011 May 1; 115(1-2): 120–130. Published online 2010 Dec 8.
 26. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. Future Med Chem. 2009;1(7):1333–1349. doi:10.4155/fmc.09.93
 27. A Cross-Sectional Survey of Medical Cannabis Users: Patterns of Use and Perceived Efficacy. Cannabis and Cannabinoid Research. Volume 1.1, 2016 DOI: 10.1089/can.2016.0007
 28. Facebook.com/RSOCuredMyCancer
 29. Concomitant Treatment of Malignant Brain Tumours With CBD – A Case Series and Review of the Literature. Anticancer Res. 2019 Oct;39(10):5797-5801.

 

 

LDN – Lav dose naltrexone

LDN som kreftbehandling

Lave doser av Naltrexone har siden siden slutten av 80-tallet blitt benyttet som eksperimentell behandling av kreft.

Legemiddelet Naltrexone fikk i 1984 markedsføringstilatelse for behandling av avhengighet til heroin, opium, morfin og kodein. Allerede året etter, under klinisk utprøving på heroinavhengige og hiv-smittede, oppdaget legen Bernard Bihari en betydelig immunstimulerende effekt (betydelig økning i endorfinnivå) hos pasienter som var blitt gitt Naltrexone.

Senere fant han interessante mønstre ved utprøving av lave doseringer Naltrexone ved AIDS og kreftformer som lymfekreft og bukspyttkjertelkreft. Spesielt lymfekreft har vist seg å respondere bra på lavdose Naltrexone behandling, men lavdose Naltrexone har også i enkelttilfeller vist seg å kunne kontrollere og begrense kreftutviklingen til de fleste krefttyper, og det uten signifikante bivirkninger.

 

Få historien til LDN fortalt av pioneren som startet det hele, Dr. Bernard Bihari.

 

Virkningsmekanismer

Ved bruk av lave doseringer av legemiddelet Naltrexone vil kroppens opioid reseptorene bli blokkert i 4-6 timer, noe som resulterer i at kroppen oppregulerer antallet opioid reseptorer og forhøyer nivået av endorfiner i kroppen – ved å blokkere opioid reseptorene lurer man nemlig hjernen til å tro at den mangler endorfiner, og den starter da å produsere mer endorfin og enkephalin.

 

LDN sin virkning mot kreft er trolig avledet av tre virkningsmekanismer:

 1. LDN ser ut til å øke antall opioid reseptorer og tettheten til opioid reseptorene på kreftcellene, som i sin tur gjør dem mer responsive til naturlige endorfiner.
 2. LDN har ikke-spesifikke immunstimulerende egenskaper som blant annet viser seg gjennom et økt antall NK-celler og høyere NK-celle aktivitet.
 3. LDN stimulerer til økt utskillelse av beta-endorfin og metenkephalin, som først og fremst er hjernekjemikalier, men nær sagt alt vev og alle immunceller har reseptorer for disse molekylene. Disse endorfinene fester seg på alle kreftceller som har opioid reseptorer, og ødelegger og hemmer slik kreftcellene gjennom å fremme programmert celledød.

 

Dosering og administrasjon

Dosering er typisk 3 mg ved sengetid (kroppen skiller normalt ut store mengder endorfiner i firetiden på natten, og det er denne prosessen en søker å stimulere ved å ta LDN), men man har også sett betydelige resultater hos individer som grunnet søvnproblemer ikke har kunnet benytte mer enn 1,5 mg. Enkelte responderer også bedre på 4,5 mg enn på 3 mg. Men ved LDN behandling så er mer nødvendigvis ikke bedre, da doseringer på >5 mg kan virke mot sin hensikt ved å ha en undertrykkende virkning på immunforsvaret. Hyppigere doseringer fører til en vedvarende blokkering av opioid reseptorene, og vil også virke mot sin hensikt.

Antall opioid reseptorer og utskillelse av endorfiner er genetisk betinget, og vil i stor grad være styrende for hvor god respons man har på LDN behandling. OGF (Metenkaphalin) vil i slike tilfeller være et alternativ, men er vanskelig å få tak i med tanke på selvbehandling. Enkelte typer kreft som bukspyttkjertelkreft har en defekt i opiod vekstfaktor reseptoren, og da må OGF ofte benyttes for å generere nok endorfiner til at behandlingen skal kunne ha en god effekt.

Ved for store bivirkninger kan man begynne med en dosering på 1 mg og trappe opp 1 mg for hver 3-4 dag. Man kan og ta doseringen på morgenen, men dette er ikke optimalt, men det har vist seg som en formålstjenlig tilnærming for enkelte som sliter med ubehagelige drømmer eller søvnløshet – tar man doseringen kl 09.00 vil man typisk merke en stimulerende effekt av endorfinene 4-6 timer etterpå.

 

Anskaffelse

 

Bivirkninger og kontraindikasjoner

En kontraindikasjon ved lavdosert Naltrexone er om man benytter seg av opioider (f.eks. morfin, kodein, etc,..) som smertestillende. I slike tilfeller vil LDN være virkningsløst, og LDN vil også kunne redusere effekten av de smertestillende medikamentene. Benytter en seg av opioider vil det kreves en gradvis nedtrapping før LDN kan introduseres, da LDN ellers fort kan fremprovosere abstinenssymptomer.

Benytter en seg av hormon-hemmere vil trolig LDN heller ikke ha virkning, men det er observert tilfeller der dette ikke har vært tilfelle. Hormon-hemmere skal derfor ikke være et absolutt hinder fra å prøve LDN.

Ved leversykdom der leveren vil ha problemer med å metabolisere Naltrexone vil en kunne oppleve en opphopning av Naltrexone, og behandlingen vil da kunne virke mot sin hensikt.

Ut over dette kjenner en foreløpig ikke til kontraindikasjoner med andre konvensjonelle- eller alternative behandlingsformer.

Det er ingen signifikante bivirkninger forbundet med lavdosert Naltrexone behandling. Den mest fremtredende bivirkningen er søvnproblemer, tydelige drømmer og tretthet. Lavere doseringer vil ofte kunne hjelpe ved søvnløshet.

 

Kliniske betraktninger

En opplever ofte bedring innen en måned og tilbakegang i kreftutbredelsen innen seks måneder. Etter innledende positive resultater vil enkelte kunne oppleve at virkningen til LDN avtar, noen opplever dette etter 6-12 måneder, mens andre opplever at LDN kan kontrollere kreftutviklingen over flere år.

En trolig årsak til at LDN slutter å virke er en opplagring av Naltrexone i kroppen eller at metabolismen forandres over tid. Personer som har opplevd at LDN sin virkning har avtatt har ofte hatt suksess med å ta LDN hver annen eller hver tredje dag. Tilskudd av DMSO og fysisk aktivitet kan trolig også være til hjelp.

For å oppnå stimulerende effekt på de hvite blodcellene er det kun snakk om dager før LDN kan heve antallet betraktelig.

LDN er først og fremst primærbehandling i tilfeller av ved lymfekreft, og et godt hjelpemiddel i de tilfeller en trenger å kjøpe seg tid til å hente seg inn igjen etter immun-ødeleggende konvensjonelle behandlingsformer, slik at en har mulighet til å dra nytte av andre ukonvensjonelle behandlingsalternativer, som ofte er avhengig av velfungerende immunfunksjoner.

LDN vil trolig ikke være til særlig nytte ved aggressive kreftformer med metastaser, men transdermal (krem/salve) administrasjon av metenkaphalin vil i slike tilfeller kunne være et alternativ som kan forsøkes for å bedre responsen til behandlingen.

 

Erfaringer og kontekst

Det finnes mye erfaring med bruk av LDN innenfor medisinske miljøer som er villig til å benytte alternative tilnærminger i tilfeller der de patenterbare og kommersialiserbare medikamentene ikke strekker til. LDN er i disse miljøene blitt en forholdsvis vanlig medisin å foreskrive ved kreft og autoimmune sykdommer, og en rekke leger har holdt presentasjoner der de deler sine erfaringer.

 

Dr. Berkson har holdt en rekke presentasjoner om sin suksess med bruk av LDN og ALA i behandling av kreft og autoimmune sykdommer.

 

Synergister

 • Alpha lipoic acid (ALA)
 • Vitamin D

 

Lenker og ressurser

The Game Changer

I filmen får du høre fra leger og kreftoverlevende om hvordan de bruker LDN til å behandle kreft.

 

 


 

Kilder

 • Revisiting the ALA/N (a-Lipoic Acid/Low-Dose Naltrexone) Protocol for People With Metastatic and Nonmetastatic Pancreatic Cancer: A Report of 3 New Cases. Integr Cancer Ther. 2009 Dec;8(4):416-22. The authors, in a previous article, described the long-term survival of a man with pancreatic cancer and metastases to the liver, treated with intravenous alpha-lipoic acid and oral low-dose naltrexone (ALA/N) without any adverse effects. He is alive and well 78 months after initial presentation. Three additional pancreatic cancer case studies are presented in this article.
 • Opioid growth factor improves clinical benefit and survival in patients with advanced pancreatic cancer. Open Access J Clin Trials. 2010 Mar 1;2010(2):37-48. OGF biotherapy improves the clinical benefit and prolongs survival in patients with pancreatic cancer by stabilizing disease or slowing progression. The effects of OGF did not adversely alter patient quality of life. The use of OGF biotherapy at earlier stages of disease or in combination with other chemotherapeutic agents may further improve the outcome of this malignancy.
 • The opioid growth factor-opioid growth factor receptor axis: Homeostatic regulator of cell proliferation and its implications for health and disease. Biochem Pharmacol. 2012 Sep 15;84(6):746-55. Epub 2012 Jun 1. The opioid growth factor (OGF), chemically termed [Met(5)]-enkephalin, is an endogenous opioid peptide that interacts with the OGF receptor (OGFr) to delay the G(1)/S interface of the cell cycle by modulating cyclin-dependent inhibitory kinase (CKI) pathways. The OGF-OGFr axis is a tonically active, inhibitory pathway that is an important regulator during homeostasis and re-epithelialization, and plays a role in the onset and progression of autoimmune diseases and cancer.
 • The effect of naltrexone as a carboplatin chemotherapy-associated drug on the immune response, quality of life and survival of dogs with mammary carcinoma. PLoS One. 2018 Oct 4;13(10):e0204830.
 • The Long-Term Survival of a Patient With Stage IV Renal Cell Carcinoma Following an Integrative Treatment Approach Including the Intravenous α-Lipoic Acid/Low-Dose Naltrexone Protocol. Integrative Cancer Therapies, vol. 17, 3: pp. 986-993. , First Published December 19, 2017.
 • Low Dose Naltrexone and Lung Cancer: A Case Report and Discussion. Cureus. 2018 Jul; 10(7): e2924.

 

Cimetidine

Cimetidine

Cimetidine er en billig generisk medisin som for mange kan benyttes for å hemme videre vekst og spredning av kreftcellene. Cimetidine har først og fremst vist seg å være et veldig godt alternativ ved bryst-, føflekk- og tykktarmskreft, men det anbefales at de fleste tar en titt på cimetidine sine egenskaper for å se om de bør inkludere den i sin behandlingsstrategi.

 

Virkningsmekanismer

Cimetidine sine egenskaper mot kreft kommer av:

 • evnen til å stimulere immunfunksjoner (fremmer den kreftdrepende synteseveien Th1).
 • evnen til å hemme histamin som vekstfaktor – histamin er en nevrotransmitter som kan akselerere hastigheten av ondartet vekst via H2 reseptorene.
 • evnen til å hemme uttrykket av E-selektin – adhesjon av kreftceller til vaskulære endotheliale celler som uttrykker E-selektin er et viktig steg i invasjon om metastasering.
 • evnen til å hemme leverens avgiftningsfunksjoner, VEGF og EGF.
 • evnen til å stimulere penetrasjonsevnen til de hvite blodcellene ved hjelp av å undertrykke de immunhemmende kjemikaliene som produseres av kreftcellene.

… i kliniske studier med pasienter som har langtkommet tykktarms- og endetarmskreft har cimetidine også vist seg å kunne gjenopprette normal NK aktivitet etter en operasjon.

 

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Cimetidine er et relativ trygt legemiddel uten store bivirkninger, cimetidine er for eksempel ikke et reseptpliktig legemiddel i USA. Men det meste som har en virkning vil også ha bivirkninger: cimetidine kan dramatisk øke halveringstiden til en rekke substanser grunnet dens evne til å hemme leverens avgiftningsfunksjoner. Dette kan være positivt ved at den har evne til å potensere en rekke kjemoterapier, og andre substanser som oleander og mebendazole, men det er i denne sammenheng verdt å merke seg at cimetidine også i enkelttilfeller kan skape farlige synergier, da blandingen med enkelte kjemoterapier fort kan bli farlig potent.

Cimetidine hemme utskillelsen av histamin i magen, histamin signalerer til magen at den må skille ut magesyre for å fordøye maten, dette kan forhindres ved å ta tilskudd av HCL og fordøyelsesenzymer, og ved å holde seg borte fra sukker og raske karbohydrater.

Leveren bør forsiktighets skyld overvåkes ved bruk over lengre perioder, men bruk av cimetidine skal vanligvis ikke kunne føre til leverskader, såfremt en ikke fra før har iboende betennelsestilstander eller metastaser til lever. En bør da overvåke leverenzymene nøye.

Cimetidine kan hemme opptaket av enkelte anti-koagulerende medikamenter, og er en mild anti-androgen som kan heve nivået av østrogen ved å forlenge halveringstiden til østradiol, og kan slik gi sensitive bryster og ereksjonsproblemer hos menn, og muligens stimulere til vekst i tumorer som er østrogenreseptor positive (ER+). Allikevel ser en at fordelene ved bruk av cimetidine i de aller fleste tilfellene overgår nedsidene.

Men benytter man et medikament for å hemme østrogen vil det i liten grad være problematisk å benytte seg av cimetidine. For sikkerhets skyld kan man for eksempel i disse tilfellene benytte cimetidine i to uker hver tredje måned. Ut over dette skal cimetidine være et trygt medikament uten alvorlige bivirkninger. Allikevel anbefales det at en tar hver 5-6 uke fri fra medikamentet.

 

Dosering og administrasjon

Doseringen økes gradvis fra en tablett per dag til 4 per dag (1,000 mg). Ved manglende respons kan en prøve med 800 mg to ganger daglig. Cimetidine hemmer produksjonen av magesyre, og en bør av den grunn ikke ta cimetidine i forbindelse med måltider. Tidligst to timer før et måltid, eller to timer etter måltidet er anbefalt. Minimum dosering er 400 mg daglig i to uker. Cimitidine kan være hurtigvirkende, og to uker kan i noen tilfeller være lenge nok til å se om en får fremprovosert en effekt mot kreftcellene.

 

Synergister

Cimetidine kan skape synergier ved bruk av mebendazole, og mariatistel kan benyttes for å for å gi støtte til leveren, da cimetidine over tid kan virke nedbrytende på leverfunksjonen. Cimetidine hemmer opptaket av medikamenter og kosttilskudd som metaboliseres av cytocrom P-450 isoenzymer (CYP2d6/CYP3A4), og hever slik deres plasmanivåer og gjør det mulig å benytte lavere doseringer av mange dyre og “giftige” medikamenter, eller fremme virkningen til medikamenter med lav biotilgjengelighet.

 

Andre synergister

 • Dipyridamole
 • Curcumin

 

Kliniske betraktninger

Enkelte har rapportert om gunstige resultater med utvortes bruk mot ondartede hudforandringer. En knuser da cimetidine i litt vann, for så å blande løsningen i DMSO. Denne blandingen smører man så på de ondartede hudforandringene.

Ved innvortes bruk har en i enkelttilfeller sett at cimetidine kan reversere tilfeller av føflekkreft og gi god respons ved brystkreft. Spesielt effektiv ser den ut til å være hos individer som har et høyt uttrykk av Lewis A og Lewis X antigener (bryst-, bukspytt- og endetarmkreft). Ved endetarmskreft ser en at cimetidine i betydelig grad hemmer spredning, og som adjuvant behandling vil den i de fleste tilfeller være livsforlengende.

Ved bruk sammen med dipyridamole og curcumin vil cimitidine kunne være en effektiv anti-metastaseterapi.

 


 

Kilder

 1. http://ecancer.org/journal/8/full/485-repurposing-drugs-in-oncology-redo-cimetidine-as-an-anti-cancer-agent.php
 2. Dormant breast cancer micrometastases reside in specific bone marrow niches that regulate their transit to and from bone, Science Translational Medicine 25 May 2016:
  Vol. 8, Issue 340, pp. 340ra73
 3. Synergistic antitumor activity of interleukin-2 and cimetidine against syngeneic murine tumor. Cancer Immunol Immunother. 1991;33(1):9-14. Phenotyping performed on the murine splenocytes on day 18 indicated a significant reduction in Lyt2-positive cells in the cimetidine-treated group in comparison with the PBS group. A significant increase in asialo GM1-positive cells and IL-2-receptor-positive cells was detected in the group treated with IL-2 plus cimetidine in comparison with the PBS and IL-2 control groups. Therefore, this study indicates a synergistic enhancement of IL-2-induced NK and LAK cell activities in tumor-bearing hosts by cimetidine, a noncytotoxic inhibitor of suppressor T function, and a significantly prolonged survival of tumor-bearing animals treated by IL-2 plus cimetidine. It also suggests the clinical potential of combination therapy of IL-2 with cimetidine.
 4. Cimetidine reduces impairment of cellular immunity after transcatheter arterial embolization in patients with hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2003 Mar-Apr;50(50):460-2.
 5. Cimetidine preserves non-specific immune function after colonic resection for cancer. Aust N Z J Surg. 1994 Dec;64(12):847-52.
 6. Chemotherapy Combined with Cimetidine for Recurring and Progressive Gastric Cancer. Meeting abstract 1999 ASCO Annual Meeting
 7. Metastatic malignant melanoma: regression induced by combined treatment with interferon [HuIFN-alpha(Le)] and cimetidine. Int J Cancer. 1983 Dec 15;32(6):657-65.
 8. [Effect of cimetidine with chemotherapy on stage IV colorectal cancer]. Gan To Kagaku Ryoho. 2003 Oct;30(11):1794-7.
 9. Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells. Br J Cancer. 2002 Jan 21;86(2):159-60.
 10. Cimetidine inhibits cancer cell adhesion to endothelial cells and prevents metastasis by blocking E-selectin expression. Cancer Res. 2000 Jul 15;60(14):3978-84.
 11. Histamine receptors and cancer pharmacology. Br J Pharmacol. 2010 October; 161(4): 755–767.
 12. The Effect of Perioperative Cimetidine Administration on Time to Colorectal Cancer Recurrence. Am J Ther. Jul/Aug 2018;25(4):e405-e411.