Hjem

Komplementær kreftbehandling

Komplementær kreftbehandling

Ved behov av konvensjonell kjemoterapi, eller i tilfeller der en ikke er blitt tilbudt en kurativ tilnærming av sin kreftlege, så må (!) man benytte seg av komplementær kreftbehandling.

For ved å benytte metoder supplere med midler som kan minimere bivirkningene og effektivisere behandlingen kan den bli en del av en større kurativt tilnærming.

I denne sammenheng er det viktig å samarbeide med en kreftlege som er lett å samarbeide med, og som respekterer og verdsetter pasientenes involvering i egen sykdom, for tradisjonelle konvensjonelle cellegifter har liten til ingen spesifitet og dreper alt som kommer i deres vei:

 1. Røde blodceller, hvite blodceller og blodplater faller etter hvert som celledelingen hemmes av cellegiftene.
 2. Koaguleringen hemmes og blåmerker synes.
 3. Anemi fører til utmattelse.
 4. Infeksjonsfaren øker da immunforsvaret ødelegges.
 5. Flere og flere celler hemmes, hår kan ikke vokse og faller ut.
 6. De hurtigvoksende cellene i tarm drepes og gir diare og dysbiose i mage og tarm.

… og da trenger man all den hjelp man kan få for å skille kreftcellene i fra de normale cellene i kroppens vev og organer, sånn at man kan effektivisere behandlingen og minimere bivirkninger.

Innovative kjemoterapistrategier

Konvensjonell kjemoterapi er effektiv til å midlertidig senke kreftmarkører eller krympe tumorer, men ingen av de to er særlig gode bevis på kreftoverlevelse (dobling av masse vil for de fleste tumorer ta omkring tre måneder, så om en tumor krympes med 50%, betyr det at man har fått tre måneder lenger levetid). Ved vanskelige tilfeller bør kjemoterapi derfor kun benyttes ved akutte behov, og ikke som standard behandling, for forventet utfall ved metastaserende kreft er her ensbetydende med døden.

Kjemoterapi har sine begrensninger, men det er mulig å benytte seg av innovative teknikker som vil kunne gjøre den nyttig for mange pasienter. Et stort problem innen medisin, som også er gjeldende innenfor kreftbehandling, er medisiner som blir gitt med alt for høye doseringer – kommersialiseringsprosessen til medisiner søker nemlig litt for ofte å finne maksimal dosering korrelert mot “tolererbare” bivirkninger for å kunne vise til en “selgende” umiddelbar respons.

Ved hurtigvoksende aggressiv kreft vil man ofte ikke ha annet valg enn å benytte seg av maksimal dosering, og en må da heller se mot andre metoder som kan fremme tumorrespons og redusere ødeleggelsene på immunforsvaret. Men ved lavgradig saktevoksende kreft og andre og tredje gangs behandling er respons uten nevneverdig innvirkning på overlevelse mer vanlig enn uvanlig, og en bør i disse tilfellene se mot mer målrettede og skånsomme lavdose kjemoterapistrategier som IPT, phlorizin potentert terapi, metronomisk administrasjon og kronoterapi.

Nicolas André : From metronomic to… chaotic therapy ?

Eksempler på hva som kan vurderes for å effektivisere kjemoterapier

 • Dipyridamole (Persantine) [234]
 • Kenneth Matsumura`s Neupogen protocol
 • Ketogen diett
 • Hyperbarisk oksygenterapi
 • Hyperthermia [1]
 • Intravenøs vitamin C med K3
 • Losartan
 • Pentamidine
 • Protonpumpe-hemmere (Omeprazole, esomeprazole)
 • Valproic acid/Magnesium valproate [1]

… en vannfaste er og noe som kan vurderes, da faste har vist seg å være gunstig med tanke på å forebygge bivirkninger ved bruk av sterke cellegifter. Ved en faste går de normalt differensierte cellene (spesielt de hurtigvoksende cellene i hår, negler, hud og mage-tarm-systemet) inn i en modus preget av lav vekst, og høy motstand mot stress. De vil da i mindre grad ta til seg cellegifter, og de vil ha større motstandskraft mot de cellegiftene de blir utsatt for.

Kreftceller har ikke denne evnen, og en kan slik greie å skille de normalt differensierte cellene i fra kreftcellene. En faste varer typisk i 48-72 timer før cellegiftbehandlingen, men kortere faster eller kalorirestriksjon før cellegiftbehandlingen kan og gi gode resultater med tanke på å redusere bivirkninger.

The Science of Fasting, Section on Cancer Studies

Valter Longo, professor ved University of Southern California,  som har vært involvert i det meste av den kliniske forskningen som har vært gjort vedrørende bruk av faste ved cellegiftbehandling, har i artikkelen Protective effects of short-term dietary restriction in surgical stress and chemotherapy oppsummert erfaringene de til nå sitter igjen med.

Bruk av medikamenter og kosttilskudd

En vanlig tankefeil og alt for lettvindt tilnærming er å tro at alle naturmidler vil ødelegge for en konvensjonell behandlingsform. Enkelte kreftleger vil til og med kunne si at naturmidler i stor grad vil promotere vekst. Dette er kun galskap, og på generelt grunnlag vil en kunne si at få naturmidler vil ha noe signifikant negativ innvirkning på en konvensjonell tilnærming, heller tvert imot [1]. Unntak som johannesurt, folat og grapefrukt finnes, så en bør gjøre grundige undersøkelser før en velger å benytte seg av komplementære virkemidler. De vanligste eksemplene på interaksjoner er blodfortynnende kosttilskudd (urter vil ofte kunne virke lett blodfortynnende) som for eksempel omega 3, hvitløkekstrakt og ginseng, som ikke skal benyttes i forbindelse med operasjoner eller sammen med blodfortynnende medikamenter eller i de tilfeller det er fare for blødninger. Kosttilskudd som er ment å virke beroligende skal og benyttes med varsomhet, som for eksempel valeriana, som ikke skal benyttes i sammenheng med narkose. [1]

Om det ikke finnes opplagte synergier bør tilskudd og medikamenter som en selv benytter stoppes 3-5  dager før bruk av standard behandling – alt som for eksempel hemmer aktiviteten til kreftcellene vil hindre opptak av medikamenter, osv, osv,..

Les også: Søk etter medikamentelle interaksjoner

Tilskudd ved strålebehandling

Ved strålebehandling har man sett at 1000 I.U. vitamin E succinate daglig både kan effektivisere strålebehandlingen og beskytte mot mulige bivirkninger. NAC kan med fordel benyttes for å beskytte nyrene. COX-2 hemmere som boswellia og Celebrex kan benyttes for å hemme den pro-invasive og immunosuppressive virkninger av PGE2, som økes i svulsten som følger strålingen. Annet som man kan se i retning av for å effektivisere strålebehandlingen og hindre mulige bivirkninger er hyperthermia, sildenafil+arginine, delta/gamma tocotrienol, krill, quercetin, dipyridamole, losartan, sanguinarine, koffein og parp-hemmere (theobromine og niacinamide) [1].

For å beskytte mot bivirkninger generelt under strålebehandling kan en og se nærmere på og eventuelt benytte et bredt spekter av antioksidanter og adaptogener.

Tilskudd ved operasjon

Å fjerne en tumor på et tidlig stadie er den beste behandlingen, og en slik operasjon kan være kurativ. Men en primær-tumor produserer endostatin og angiostatin som hemmer vekst hos kreftceller som har spredt seg, og ved tilhelning etter en operasjon produserer kroppen og forskjellige vekst- og reparasjonshormoner og cytokiner som vil fremme vekst og spredning av kreftceller som er igjen i kroppen.

Ved diagnoser med spredning (metastaser) vil en operasjon derfor ofte kunne ha en negativ virkning på sykdomsforløpet. Men det finnes effektive tiltak  man kan gjøre for å hemme disse mekanismene:

I de tilfeller man velger å fjerne en tumor kan det være en god strategi å benytte en inflammasjonshemmer (Ketorolak) før operasjon for å hemme vekstmekanismene som fremmes av den systemiske inflammasjonen som er forbundet med en operasjon, og propranolol og angiogenese-hemmere i perioden etter at operasjonen er leget for å hindre vekst og spredning.

Dr. Vikas P. Sukhatme snakker her om hvordan sårhelningsprosessen etter en operasjon innvirker på kreftforløpet.

Tilskudd ved bruk av cellegifter

For å tåle behandlingen på best mulig måte kan man prøve å optimalisere sin helsetilstand ved å trene moderat og fylle opp med mye god næring (husmannskost/middelhavskosthold) i perioden før behandlingen starter i den hensikt å fremme utskillelsesevne og bygge motstandskraft mot giftstoffene en vil bli eksponert for. Her kan typiske detox-aktiviteter vurderes som et supplement for den enkelte.

Ved bruk av cellegifter bør man vurdere å ta tilskudd av NAC for å beskytte de normalt differensierte cellene fra cellegiftens destruktive virkninger. Tillskudd av astragalus, og aminosyrene L-Glutamine, L-Cysteine, L-Arginine og L-Ornithine er andre muligheter som kan hjelpe til med å minimere bivirkninger som hårtap og problemer med mage/tarm.

Under selve administrasjonen av cellegift kan man ta tilskudd av sanguinarine for å svekke kreftcellene i den hensikt å gjøre cellegiften mer effektiv (sanguinarine senker drastisk nivået av glutathione i kreftceller, og gjør slik kreftcellene mer sårbare for cellegift, og en vil dermed også kunne ødelegge resistente kreftceller). Selen er  og noe som bør vurderes ved resistente kreftceller, og/eller for å hindre utvikling av resistente kreftceller.

Koffein og niacinamide er PARP-hemmere som vil kunne effektivisere behandlingen ved å hemme kreftcellenes evne til å reparer sitt DNA under angrep av cellegifter.

Glutamine brukes så til å lede cellegiften inn i kreftcellene, men denne aminosyren er også veldig effektiv for å beskytte mot bivirkninger i mage/tarm (obligatorisk ved bruk av taksan- og platinum basert kjemoterapi, og ved bruk av vinka-alkaloider). Det kan være gunstig å ta cellegift på fastende mage, for så å spise banan, druesukker, sukkerbiter, eller lignende for å heve blodsukkeret mest mulig mens nivået av cellegiften er høy i blodet. Dette øker cellemembranens permeabilitet, og gjør kreftcellene mer mottagelige for å ta til seg cellegiftene [1,2, 3]. C-vitaminer (redusert sukker) har lignende egenskaper, man beskytter da samtidig de normalt differensierte cellene fra mulige bivirkninger. Melk er et annet alternativ en kan benytte for å prøve og stimulere kreftcellene til aktivitet, noe som vil gjøre at de i større grad vil ta til seg cellegiften.

Sterk ingefærte kan drikkes i tre dager før kjemoterapibehandlingen, og i påfølgende dager for å øke appetitt og motvirke kvalme. Ginseng, melatonin og spesielt pau d`arco er annet som en kan vurdere å benytte for å øke effektiviteten til cellegifter og minimere bivirkninger. Mariatistel er videre en fin urt å benytte mellom rundene for å hjelpe leveren med å regenerere og avgifte.

Sammen med en diett som tar sikte på å gi kroppen optimale mengder med næringsstoffer vil dette være en mindre skadelig og mer potent behandling enn kun standard konvensjonell kjemoterapi. Men ved metastaser så vil bruk av cellegifter i de aller fleste tilfeller være å se på som en tilnærming som kun er egnet til å midlertidig senke antall kreftceller, og det anbefales av den grunn å følge opp med immunterapier og homeostatiske tilnærminger som kan kontrollere de øvrige kreftcellene uten uønskede bivirkninger om en ønsker å ha en kurativ intensjon i sin tilnærming.

Andre tilskudd en bør vurdere ved bruk av konvensjonell cellegift

 • Agaricus Blazei
 • Chlorella
 • Grønn tea (Teanin)  (N)
 • Melatonin
 • Parthenolide
 • Rosenrot
 • Spirulina
 • Vitamin C

Generelt vil de som benytter supplerende kosttilskudd/medisiner respondere og tåle behandlingen betydelig bedre enn de som følger standard retningslinjer. Men unntaksvis vil supplerende kosttilskudd/medisiner ha negativ innvirkning på primærbehandlingen. Av den grunn bør en alltid gjennomføre grundige undersøkelser ved kompletterende behandling i den hensikt å utelukke uheldig innvirkning med gitt primærbehandling. Et tips kan være å gjøre et søk i pubmed.com med navnet på medisinen/virkestoffet. Søket bør ha med “vivo” i søkefeltet for å begrense søket til menneske- og dyrestudier.

MDR, EMT og redusert celle-mediert immunrespons er uheldige og lite ønskede  bivirkninger indusert av toksiske kjemoterapistrategier. Ved valg av konvensjonell behandling må en derfor være nøye med å velge en kreftlege som har kjennskap til og har erfaring med metoder som kan beskytte de normalt differensierte cellene, hindre eller reversere utviklingen av resistente kreftceller, behandle sovende stamceller, og som har erfaring med ukonvensjonell bruk av medikamenter som for eksempel lonidamine, dipyridamole, BSO og R-verapamil.

Komplementær kreftbehandling i Norge

Om man har en samarbeidsvillig lege i Norge kan gode alternativer som man kan få på resept: artesunate, calcitriol/vitamin-D, celebrex, dipyridamole, lavdosert naltrexone, miltefosine, mebendazole, sulindak, propranolol og tagamet. Dette er medikamenter som har støtte i teoretisk medisin, og som har vist seg effektive i små skala studier og ved klinisk bruk, men de mangler markedsføringstilatelsen som skal til for at de kan skrives ut som kreftmedisin i Norge. De ødelegger ikke immunfunksjoner, og er under kyndig veiledning så godt som bivirkningsfrie, og vil ofte kunne være til uvurderlig hjelp, men de står altså ikke i katalogen til legemiddelverket under kategorien kreftmedisin.

Norske sykehus og private klinikker har også alternative løsninger å by på, som for eksempel persontilpasset behandling.

Dette er ikke behandlingsalternativ som man vanligvis blir tilbudt, så en protokoll må settes sammen ved å snakke med de rette personene. Her ønsker man typisk samarbeid med en kreftlege som har erfaring med forskning og utprøvende medisin, da disse som oftest har et mer problemløsende sinn enn kreftleger som kun benytter standard protokoller rettet mot en tenkt gjennomsnittspasient.

Linker

Les også: Hvordan reverser resistente kreftceller


Kilder

 • ERGO2: A prospective randomized trial of calorie restricted ketogenic diet and fasting in addition to re-irradiation for malignant glioma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Available online 30 June 2020
 • Chemotherapy and Dietary Phytochemical Agents. Chemother Res Pract. 2012; 2012: 282570. Various plant-derived compounds improve the efficiency of cytotoxic agents, decrease their resistance, lower and alleviate toxic side effects, reduce the risk of tumour lysis syndrome, and detoxify the body of chemotherapeutics. The personalised approach using various phytochemicals provides thus a new dimension to the standard cancer therapy for improving its outcome in a complex and complementary way.
 • Treatment of cancer with phlorizin and its derivatives. United States Patent 4840939
 • Vitamin E and N-Acetylcysteine as Antioxidant Adjuvant Therapy in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. Hematology/Oncology Unit, Mansoura University Children’s Hospital, Faculty of Medicine, Mansoura University, 35516 Mansoura, Egypt. We can conclude that vitamin E and NAC have been shown to be effective as antioxidant adjuvant therapy in children with ALL to reduce chemo-/radiotherapy-related toxicities during the initial period of treatment.
 • Multiple dietary antioxidants enhance the efficacy of standard and experimental cancer therapies and decrease their toxicity. Integr Cancer Ther. 3, 310-322
 • Scientific Rationale for Using High-Dose Multiple Micronutrients as an Adjunct to Standard and Experimental Cancer Therapies. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 20, No. 90005, 450S-463S (2001)
 • The Use of Antioxidants with First-Line Chemotherapy in Two Cases of Ovarian Cancer. J Am Coll Nutr. 2003 Apr;22(2):118-23. Antioxidants, when added adjunctively, to first-line chemotherapy, may improve the efficacyof chemotherapy and may prove to be safe. A review of four common antioxidants follows. Because of the positive results found in these two patients, a randomized controlled trial is now underway at the University of Kansas Medical Center evaluating safety and efficacy of antioxidants when added to chemotherapy in newly diagnosed ovarian cancer.
 • Pros and cons of antioxidant use during radiation therapy. Cancer Treat. Rev, 28(2), 79-91
 • Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic toxicity: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Int J Cancer. 2008 Sep 15;123(6):1227-39.
 • Antioxidants and cancer therapy II: quick reference guide. Altern Med Rev. 2000 Apr;5(2):152-63. Colon cancer survival with herbal medicine and vitamins combined with standard therapy in a whole-systems approach: ten-year follow-up data analyzed with marginal structural models and propensity score methods.
 • Sustained complete response of advanced hepatocellular carcinoma with metronomic capecitabine: a report of three cases. Cancer Commun (Lond). 2018; 38: 41.
 • Metronomic Chemotherapy: Possible Clinical Application in Advanced Hepatocellular Carcinoma. Transl Oncol. 2013 Oct; 6(5): 511–519.
 • Metronomic S-1 Chemotherapy and Vandetanib: An Efficacious and Nontoxic Treatment for Hepatocellular Carcinoma. Neoplasia. 2011 Mar; 13(3): 187–197.
 • Eleven-Year Survival with Unresectable Metastatic Pancreatic Carcinoma: A Roadmap to Long-term Survival for Metastatic Disease. Journal of the Pancreas, November 07th, 2017
 • Multiple low dose therapy as an effective strategy to treat EGFR inhibitor-resistant NSCLC tumours. Nature Communications volume 11, Article number: 3157 (2020)
 • Case report of long-term survival with metastatic triple-negative breast carcinoma. Medicine (Baltimore). 2019 Apr;98(16):e15302
 • Preliminary results of capecitabine metronomic chemotherapy in operable triple-negative breast cancer after standard adjuvant therapy–a single-arm phase II study. J Egypt Natl Canc Inst. 2014 Dec;26(4):195-202.
 • Early relapses in breast cancer can be prevented by a perioperative NSAID, which would be a solution to a 2000 year old problem.
 • Abstract P1-10-12: Differential benefit of intra-operative administration of ketorolac on breast cancer disease recurrence according to baseline body mass index. Article in Cancer Research 78(4 Supplement):P1-10-12-P1-10-12 · February 2018
 • Colon cancer survival with herbal medicine and vitamins combined with standard therapy in a whole-systems approach: ten-year follow-up data analyzed with marginal structural models and propensity score methods. Integr Cancer Ther. 2011 Sep;10(3):240-59
 • Lung cancer survival with herbal medicine and vitamins in a whole-systems approach: ten-year follow-up data analyzed with marginal structural models and propensity score methods. Integr Cancer Ther. 2011 Sep;10(3):260-79. doi: 10.1177/1534735411406439. Epub 2011 Aug 8.
 • Modulating the Tumor Microenvironment to Enhance Tumor Nanomedicine Delivery. Front. Pharmacol., 22 December 2017
 • Astragalus-based Chinese herbs and platinum-based chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: meta-analysis of randomized trials. J Clin Oncol. 2006 Jul 1;24(19):3215-6; author reply 3216-7. Systemic treatments for advanced non-small-cell lung cancer have low efficacy and high toxicity. Some Chinese herbal medicines have been reported to increase chemotherapy efficacy and reduce toxicity. In particular, Astragalus has been shown to have immunologic benefits by stimulating macrophage and natural killer cell activity and inhibiting T-helper cell type 2 cytokines. 
 • Neuroprotective effect of vitamin E supplementation in patients treated with cisplatin chemotherapy. J Clin Oncol. 2003 Mar 1;21(5):927-31. Twenty-seven patients completed six cycles of cisplatin chemotherapy: 13 patients in group one and 14 patients in group two. The incidence of neurotoxicity was significantly lower in group one (30.7%) than it was in group two (85.7%; P <.01). The severity of neurotoxicity, measured with a comprehensive neurotoxicity score based on clinical and neurophysiological parameters, was significantly lower in patients who were supplemented with vitamin E than in patients who were not supplemented with vitamin E (2 v 4.7, P <.01). 
 • Muscle and Plasma Amino Acids after Injury: Hypocaloric Glucose vs. Amino Acid Infusion. Ann Surg. 1980 April; 191(4): 465–472. There was a marked decrease in muscle glutamine and smaller decreases in the basic amino acids in both muscle and plasma. 
 • Metabolic disorders in severe abdominal sepsis: Glutamine deficiency in skeletal muscle. Clinical Nutrition Volume 1, Issue 1, March 1982, Pages 25-41. A correct classification of non-survivors and survivors could be obtained from the plasma and muscle amino acid concentrations, the highest discriminant power being from muscle glutamine. In severe sepsis metabolic changes correlate with the outcome of the patients, and amino acid metabolism seems to be characterised by low concentrations of muscle glutamine and high levels of the branched chain amino acids possibly indicating an inhibited intracellular glutamine formation in muscle tissue. 
 • Chemotherapy alone vs. chemotherapy plus high dose multiple antioxidants in patients with advanced non small cell lung cancer. J Am Coll Nutr. 24 (1), 16-21
 • Lycopene in the treatment of high-grade glioma: a pilot study. Neurologica India, 58. 20-23
 • Amifostine reduces side effects and improves complete response during radiotherapy: results of a meta-analysis. Int. J. Radiat Oncol Biol. Phys., 64 (3), 784-91
 • Effect of amifostine on response rates in locally advanced non-small-cell lung cancer patients treated on randomized controlled trials: a meta-analysis. Int J Radiat. Oncol Biol. Phys. 68(1), 111-18
 • Hyperthermia: The Optimal Treatment to Overcome Radiation Resistant Hypoxia. Cancers (Basel). 2019 Jan; 11(1): 60.
 • Commentary: The pharmacological antioxidant amifostine – Implications of recent research for integrative cancer care. Integr. Cancer Ther. 4(4), 329-351
 • Efficacy of Metabolically Supported Chemotherapy Combined with Ketogenic Diet, Hyperthermia, and Hyperbaric Oxygen Therapy for Stage IV Triple-Negative Breast Cancer. Cureus. 2017 Jul; 9(7): e1445.
 • Feasibility study of metabolically supported chemotherapy with weekly carboplatin/paclitaxel combined with ketogenic diet, hyperthermia and hyperbaric oxygen therapy in metastatic non-small cell lung cancer. Received 10 Sep 2018, Accepted 27 Feb 2019, Published online: 01 Apr 2019. International Journal of Hyperthermia
 • Six-month outcome of critically ill patients given glutamine-supplemented parenteral nutrition. Nutrition. 1997 Apr;13(4):295-302. An abundant amino acid in the human body, glutamine (Gln) has many important metabolic roles that may protect orpromote tissue integrity and enhance the immune system. Low plasma and tissue levels of Gln in the critically ill suggest that demand may exceed endogenous supply. A relative deficiency of Gln in such patients could compromise recovery and result in prolonged illness and an increase in late mortality… 
 • Effects of oral glutamine supplementation on children with solid tumors receiving chemotherapy. Pediatr Hematol Oncol. 2006 Jun;23(4):277-85. There were significant improvements of some nutritional and immunological parameters in the glutamine-supplemented course. Also glutamine seemed to reduce antibiotic necessity. Oral glutamine supplementation could be considered in children with solid tumors receiving chemotherapy. 
 • Valproic acid as epigenetic cancer drug: preclinical, clinical and transcriptional effects on solid tumors. Cancer Treat Rev. 2008 May;34(3):206-22. doi: 10.1016/j.ctrv.2007.11.003. Epub 2008 Jan 15.
 • A PHASE II STUDY OF CONCURRENT RADIATION THERAPY, TEMOZOLOMIDE AND THE HISTONE DEACETYLASE INHIBITOR VALPROIC ACID FOR PATIENTS WITH GLIOBLASTOMA MULTIFORME. Neuro-Oncology, Volume 16, Issue suppl_5, November 2014, Pages v15–v16
 • Natural cytotoxicity in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy: effects of L-arginine supplementation.Eur J Surg Oncol. 1994 Aug;20(4):467-72. Those patients receiving L-arginine supplementation (30 g/day for 3 days prior to each course of chemotherapy) had a smaller and delayed onset of immunosuppression (day 14), compared with those patients who had CHOP only (day 9). L-Arginine was able to repeatedly stimulate NK and LAK cell cytotoxicity in patients who were receiving CHOP chemotherapy (P < 0.003)
 • Ginger for chemotherapy-related nausea in cancer patients: A URCC CCOP randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of 644 cancer patients. J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 9511). All doses of ginger significantly reduced nausea (p=0.003). The largest reduction in nausea occurred with 0.5g and 1.0g of ginger. Also, time of day had a significant effect on nausea (p<0.001) with a linear decrease over 24 hours for patients using ginger. Conclusions: Ginger supplementation at daily dose of 0.5g-1.0g significantly aids in reduction of nausea during the first day of chemotherapy. Supported by NCI PHS grants 1R25CA10618 and U10CA37420.
 • Caffeine Sensitizes Nondividing Human Fibroblasts to X Rays by Inducing a High Frequency of Misrepair. Radiation Research, Volume 164, Issue 4 (October 2005). Caffeine sensitizes cells to ionizing radiation, and this effect is believed to be associated with the disruption of DNA damage-responsive cell cycle checkpoints, which is controlled by ATM. Recent studies suggest that misrejoining of DSBs is one of the underlying mechanisms of AT cell hyper-radiosensitivity.
 • Multicenter, phase-III study comparing selenium supplementation with observation in gynecologic radiation oncology. J Clin Oncol 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 9539). For the first time, the significant benefit of sodium selenite with regard to selenium deficiency and radiotherapy-induced diarrhea in patients with cervical and uterine cancer could be shown in a prospective randomized trial. Overall survival rates show that supplementation of selenium does not interfere with the positive biological effects of RT.
 • Why Is L-Glutamine Metabolism Important to Cells of the Immune System in Health, Postinjury, Surgery or Infection? Journal of Nutrition. 2001;131:2515S-2522S.
 • Melatonin in the treatment of cancer: a systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. 39, 360-66
 • Increased survival time in brain glioblastomas by a radio-neuroendocrine strategy with radiotherapy plus melatonin compared to radiotherapy alone. Oncol, 1996, 53, 43-46
 • Decreased toxicity and increased efficacy of cancer chemotherapy using the pineal hormone melatonin in 37 metastatic solid tumor patients with poor clinical status. Eur J Cancer, 35, 1688-1692
 • Randomized study with the pineal hormone melatonin versus supportive care alone in advanced non-small cell lung
  cancer resistant to a first-line chemotherapy containing cisplatin. Oncol, 49, 336-339
 • Valter Longo Foundation
 • Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer in the multicentre randomized phase 2 DIRECT trial, Nature Communications volume 11, Article number: 3083 (2020)
 • MULTI-TARGETED THERAPY OF CANCER BY GENISTEIN. Cancer Lett. 2008 October 8; 269(2): 226–242. Taken together, both in vivo and in vitro studies have clearly shown that genistein, one of the major soy isoflavones, is a promising agent for cancer chemoprevention and further suggest that it could be an adjunct to cancer therapy by virtue of its effects on reversing radioresistance and chemoresistance. In this review, we attempt to provide evidence for these preventive and therapeutic effects of genistein in a succinct manner highlighting comprehensive state-of-the-art knowledge regarding its multi-targeted biological and molecular effects in cancer cells.
 • Boswellia serrata acts on cerebral edema in patients irradiated for brain tumors: a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind pilot trial. Cancer. 2011 Aug 15;117(16):3788-95.
 • Intermittent high dose proton pump inhibitor enhances the antitumor effects of chemotherapy in metastatic breast cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research volume 34, Article number: 85 (2015)
 • Effects of omeprazole in improving concurrent chemoradiotherapy efficacy in rectal cancer, World J Gastroenterol. 2017 Apr 14; 23(14): 2575–2584.
 • Repositioning Proton Pump Inhibitors as Anticancer Drugs by Targeting the Thioesterase Domain of Human Fatty Acid Synthase. J Med Chem. 2015 Jan 22; 58(2): 778–784.
 • Evidence-based support for the use of proton pump inhibitors in cancer therapy. J Transl Med. 2015; 13: 368.
 • The metabolic adaptation evoked by arginine enhances the effect of radiation in brain metastases. Science Advances, 2021; 7 (45)